Suomen Kulttuurirahasto myöntää lokakuun 2019 haussa noin miljoonan euron lisärahoituksen tulevaisuuden energiamarkkinoita ja/tai teknologian murrosta käsitteleviin tutkimuksiin.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Huom. Tieteen lisämiljoona ei ole haettavissa Lokakuussa 2020.

Kuka voi hakea apurahaa

Haku on avoinna kaikilla teknisten tieteiden ja taloustieteiden aloilla, myös tieteiden välisille hankkeille. On eduksi, jos hakijana toimiva työryhmä koostuu sekä yliopistossa, tutkimuslaitoksessa että yrityselämässä toimivista henkilöistä. Hakijana ei voi olla yliopisto tai tutkimuslaitos.

Mihin apurahaa voi hakea

Miljoonan euron lisärahoitus on suunnattu tulevaisuuden energiamarkkinoita ja/tai teknologian murrosta käsitteleviin tutkimuksiin. Apuraha voidaan käyttää väitöskirja- ja post doc -tutkijoiden työskentelyapurahoihin sekä tutkimuksesta aiheutuviin muihin kuluihin.

Hakuohjeet

Työryhmän hakemuksen voi tehdä esim. tutkimusryhmän johtaja ryhmän muiden jäsenten puolesta.

Miljoonan euron lisärahoituksella tuetaan yhdestä viiteen tutkimushanketta. Hakemukseen liitettävä tutkimussuunnitelma tulee jättää joko suomen- tai englanninkielisenä, hakemuslomakkeelle tuleva tiivistelmä tulee laatia suomeksi. Apurahanhakijan verkkopalvelussa hakijan tulee merkitä, että hakee miljoonan euron lisärahoitus -erityiskohdetta.