Kaikki julkaisut:
Katsaukset ja selvitykset

Takaisin julkaisuihin

Samaa vai eri maata? Tutkimus viiden kieliryhmän arvoista ja asenteista Suomessa on Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit -tutkimushankkeen toinen julkaisu.

>

Kielivähemmistöjen arvot ja identiteetit - tutkimushankkeen ensimmäinen kahdesta julkaisusta.

>

Mikä on suomalaisille pyhää? Kysymykseen vastaa identiteettitutkimuksen viimeinen, neljäs osa.

>

Tutkimuksessa tarkastellaan, miltä osin suomen- ja ruotsinkielisten erot ulottuvat ihmisten identiteetteihin ja miltä osin kieliryhmät muistuttavat toisiaan. Identiteettitutkimuksen kolmas osa.

>

Suomalaiset kertoivat näkemyksensä huolista ja kansaa jakavista tekijöistä yli 6 000 vastaajan tutkimuksessa. Identiteettitutkimuksen toinen osa.

>

Tutkimus, jossa tarkastellaan suomalaisten identiteettejä. Tutkimus perustuu yli 6000 suomalaisen vastauksiin. Identiteettitutkimuksen ensimmäinen osa.

>

Suomen Kulttuurirahaston kulttuuripoliittiset päämäärät ja oma kulttuuritoiminta.

>

Katsaus taiteen rahoitukseen Suomessa.

>

Katsaus Suomen Kulttuurirahaston apurahojen jaon historiaan, toimintaympäristön muutoksiin sekä uusiin linjauksiin.

>