Kaikki julkaisut:
Hankeraportit

Takaisin julkaisuihin

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

TUUMA-hankkeessa on tarkasteltu viranomaisten, päätöksentekijöiden ja osallisten näkökulmista sitä, miten tutkittu ympäristötieto on viimeisen 20 vuoden aikana välittynyt maakuntakaavoitusta koskevaan päätöksentekoon.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Hankkeessa tutkittiin poliittiseen päätöksentekoon osallistuvia tiedontuottajaorganisaatioita ja tiedontuottajien muuttuvaa asemaa päätöksenteossa.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Raportissa selvitetään, millainen tiedontuotanto on ohjannut suomalaisia yhteisöverouudistuksia.

>

Tutkittu tieto ja päätöksenteko -ohjelman tarkoituksena oli selvittää sitä, kuinka paljon tutkittu tieto vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon eri alueilla ja miten tilanne on mahdollisesti muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana.

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin tutkitun tiedon hyödyntämistä kriminaalipoliittisten lakihankkeiden valmistelussa.

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>

Suomen Kulttuurirahaston teettämä laaja kyselytutkimus kartoitti suomalaisten suhdetta taiteeseen ja kulttuuriin. Kulttuurirahasto teetti kyselytutkimuksen TNS Gallup Oy:llä syys-lokakuussa 2013. Tutkimukseen vastasi internetpaneelissa yhteensä 8059 henkilöä, ja aineisto edustaa maamme 15–74-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunta).

>