Kulttuurin ja tieteen tekijöitä tukemassa. Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston historiaa 1968-2013.
Kainuun rahaston historiikki

Kulttuurin ja tieteen tekijöitä tukemassa. Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston historiaa 1968-2013.

Kainuun Kulttuurirahaston historiikin tarkoitus on ytimekkäästi kuvata Kainuun rahaston vuosikymmenien toimintaa. Historiikki on kirjoitettu vuosikymmenien jaksoissa. Kunkin jakson alussa on yleispiirteitä Kainuun kulttuurielämän kehityksestä. Apurahojen lisäksi Kainuun Kulttuurirahasto on vuosikymmenien aikana rikastanut ja monipuolistanut kainuulaista kulttuurielämää monilla muillakin tavoin omalla toiminnallaan.

Historiikin on kirjoittanut Esko Piippo.