Tiedetestaajat

Tiedetestaajat-hankkeen tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa lapsia tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin. Hankkeessa myös kehitetään yliopistojen, tiedemuseoiden, tieteen tekijöiden ja koulujen välistä vuorovaikutusta sekä tarjotaan 6.-luokkalaisille mahdollisuus tutustua eri alojen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

Hanke toteutetaan Jyväskylän ja Turun yliopistojen Tiedetestaajat-piloteissa lukuvuoden 2020-21 aikana. Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen alakouluista mukaan kutsuttavat koululaisryhmät osallistuvat keväällä 2021 tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin sekä tekevät kohtaamisiin liittyviä ennakko- ja lopputehtäviä. Opettajille tämä tehdään mahdollisimman vaivattomaksi rakentamalla toiminta peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja ilmiölähtöiseen oppimiseen sopivaksi. Mikäli koronapandemia ei salli vierailuja, kohtaamiset voidaan järjestää myös verkossa.

Jyväskylän yliopiston pilottiin osallistuu noin 1 200 kuudesluokkalaista sadan kilometrin säteellä Jyväskylän yliopistosta. Lasten kanssa pidettävät työpajat liittyvät paitsi tutkimukseen myös tieteen filosofiaan ja tiedon viemiseen yhteiskunnan tasolle. Tavoitteena on, että osallistujille tulisi mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tieteellisen tiedon tuottamisen prosessista ja siitä miten tiedepohjainen tieto eroaa vaikkapa ns. maalaisjärjestä. Yliopiston eri laitosten ohella myös Jyväskylän kesäyliopisto, Tiedemuseo, LUMA Keski-Suomi ja JYU Wisdom -yhteisö ovat mukana hankkeessa.

Turun yliopistossa pilotoinnista vastaa Biodiversitettiyksikön vetämä monitieteinen työryhmä, jossa ovat mukana mm. Turun kauppakorkeakoulu, Lasten yliopisto sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus. Mukaan pääsee noin 2 000 maakunnan kuudesluokkalaista. Koulut valitaan satunnaisotannalla.

Turussa oppilas-tutkijakohtaamisia toteutetaan kolmella eri tavalla. Kampusvierailuissa lapset viettävät päivän yliopistolla työpajoissa. Kouluvierailuissa tutkija pitää oppitunteja koululla ja etäkohtaamisessa lapset seuraavat tutkijan vetämää oppituntia virtuaalisesti. Kaikkia kohtaamisia edeltää opettajan johdolla tehtävä ennakkotyöskentely.

Tiedetestaajat-logo

Yliopistot laativat hankkeen kokemusten pohjalta yhteisen arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen. Hankkeesta syntyy myös Nuorten tiedebarometri, joka on tiedekasvattajille ja medialle suunnattu tiivistelmä 6.-luokkalaisten nuorten tiedekiinnostuksesta ja -asenteista.

Vuoden 2021 loppuun mennessä arvioidaan, toimivatko pilotit pohjana mahdolliselle valtakunnalliselle Tiedetestaajat-hankkeelle, jossa lapset kotipaikasta ja -taustasta riippumatta saisivat henkilökohtaisen kokemuksen tieteen ja akateemisen tutkimuksen maailmasta.

Lisätiedot

www.tiedetestaajat.fi

Suomen Kulttuurirahasto
Annakaisa Tavast
viestinnästä vastaava asiamies
annakaisa.tavast@skr.fi, p. 050 518 5970

Jyväskylän yliopisto, Bio- ja Ympäristötieteiden laitos
Kristiina Niemi-Kaija
hankekoordinaattori, Jyväskylän kesäyliopisto/JYUniorit

kristiina.niemi-kaija@jyu.fi, p. 044 760 3726

Carita Lindstedt-Kareksela
vastuullinen toteuttaja
carita.a.lindstedt@jyu.fi, 040 738 9690

Turun yliopisto, Biodiversiteettiyksikkö 

Henna Rouhiainen
hankekoordinaattori

heevro@utu.fi, p. 046 923 7484

Pasi Nurmi
vastuullinen toteuttaja

pasnurmi@utu.fi, p. 046 922 3017