Suomen Kulttuurirahaston apurahoja jaetaan seuraaville aloille:

Arkkitehtuuri
Biotieteet
Farmasia
Filosofia
Historia ja arkeologia
Kasvatustieteet ja opetusala
Kielitieteet
Kirjallisuus ja kaunokirjallinen käännöstyö
Kuvataiteet
Lastenkulttuuri
Luonnontieteet
Lääketiede
Maatalous-, metsä- ja ympäristötieteet
Näyttämötaiteet
Oikeustiede
Perinnetieteet
Politiikan tutkimus ja valtio-oppi
Psykologia
Sosiaalitieteet
Säveltaiteet
Taiteiden tutkimus ja kritiikki
Muotoilu ja taidekäsityö
Taloustieteet
Tanssitaide
Tekniset tieteet
Teologia
Tieteen ja taiteen perusopinnot
Valokuvataide
Elokuvataide
Media- ja viestintätieteet