Suomen Kulttuurirahasto myöntää vuosittain apurahoja työskentelyyn taiteilijaresidensseissä. Residenssipaikat vuodelle 2018 ovat haettavissa elokuussa 2017.

Hakukohteita on neljä: Hôtel Chevillon Ranskassa, SeMA Nanji Soulissa Etelä-Koreassa, Tokyo Wondersite Japanissa sekä O Espaço do Tempo Portugalissa. Työskentelyapurahan määrä on 2000 euroa kuukaudessa.

Kaikkiin residensseihin haetaan samalla kaavakkeella. Kuvataiteen alan hakijat voivat hakea useampaan kohteeseen samalla hakemuksella. Tällöin työsuunnitelmassa tulee perustella miten työskentely muuttuu  kohteesta riippuen.
Hakemukset tulee täyttää englanniksi. Jos hakija hakee ainoastaan Hôtel Chevilloniin, voi hakemuksen työsuunnitelman täyttää myös suomeksi.

Tarkempaa tietoa residensseistä ja niihin myönnettävistä apurahoista kunkin residenssin esittelysivulla.