Kulttuurirahasto myöntää apurahoja taiteen, tieteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille, työryhmille ja yhteisöille keskusrahaston ja 17 maakuntarahaston kautta.

Apurahoja myönnetään tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin ja hankintoihin suomalaisille tai Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille. Tukea myönnetään myös muille hakijoille, joiden hakemuksella on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Kulttuurirahastolla on vuosittain neljä hakuaikaa: maakuntarahastojen Tammikuun haku sekä keskusrahaston Maaliskuun haku, Elokuun haku ja Lokakuun haku.

Hakemuksen voi jättää Kulttuurirahastolle Hakijan verkkopalvelussa hakuaikoina. Alkamis- ja päättymispäivämäärät ovat hakujen esittelysivuilla. Hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Esittelysivuilla kerrotaan, minkälaisia apurahoja on haettavana. Hakukohteet vahvistetaan ennen hakuajan alkamista.

Yleisiin hakuohjeisiin pääsee täältä, erityiskohteiden ohjeisiin kunkin haun esittelysivulta.

Edellä olevien hakujen lisäksi Kulttuurirahasto on mukana tukemassa tiedettä ja taidetta myös muiden organisaatioiden kautta. Yhteistyötahojen omista kanavista haettavat apurahat esitellään täällä.

Tiedusteluihin vastataan arkisin klo 09–15 puhelimitse (09 612810, vaihde) ja sähköpostitse (apurahainfo@skr.fi). Tammikuun hakua koskeviin tiedusteluihin vastataan maakuntarahastoissa. Verkkopalveluiden käyttöön liittyviin teknisiin kysymyksiin vastataan sähköpostitse (tekninentuki@skr.fi).

Kulttuurirahaston uutiskirjeen voi tilata täältä.