Tukimuodon tavoitteena on edistää kulttuurista yhdenvertaisuutta ja lisätä erityistä tukea tai hoitoa tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen keinoin. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi.

Kuka voi hakea apurahaa?

Tätä erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt.

Mihin apurahaa voi hakea?

Työskentely tai hanke voi toteutua hoito- ja hoivalaitoksissa tai muissa ympäristöissä, joiden asukkaiden tai käyttäjien on vaikea päästä taiteen äärelle. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, päiväkeskukset ja ikäihmisten kodit, sairaalat, vankilat, vastaanottokeskukset sekä päihdetyön ja lastensuojelun yksiköt.

Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:

•     sisältö on taiteellisesti korkeatasoinen
•     suunnitelmassa huomioidaan toteuttamispaikan erityisluonne ja kunnioitetaan kohderyhmän tarpeita
•     taiteen yleisöt tai osallistujat kohdataan tasa-arvoisesti.