Suomen Kulttuurirahasto tarjoaa mahdollisuutta yhdistää tohtorikoulutettavan puolipäiväinen apuraha osa-aikaiseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. Malli on saanut yliopistoissa laajaa tukea ja sen toivotaan yleistyvän kustannustehokkaaksi tohtorikoulutuksen tavanomaiseksi rahoitustavaksi. Tarkoituksena on pienentää eroa apurahatutkijoiden ja työsuhteisten välillä, niin että tutkijan rahoitus on tasoltaan motivoiva ja kestoltaan pitempiaikainen.

Tohtorikoulutettavaa, jolle on myönnetty apuraha kokoaikaiseen työskentelyyn, kannustetaan tiedustelemaan tohtorikoulustaan tai tohtoriohjelmastaan mahdollisuutta palkalliseen osa-aikaiseen työsuhteeseen yliopiston tai muun vastaavan laitoksen kanssa. Tällaisen puolipäiväisen työsuhteen ja apurahan yhdistelmän nettoansiotulo on usein korkeampi kuin jos työ tehtäisiin pelkästään apurahalla tai pelkästään työsuhteessa.

Jos työsopimus tehdään, Kulttuurirahaston kokoaikaiseen työskentelyyn myöntämä apuraha muutetaan puolipäiväiseksi, jolloin apurahakausi pitenee kaksinkertaiseksi. Apurahan määrä pysyy alkuperäisenä.

  • puolivuotinen apuraha väitöskirjatyöhön pitenee vuodeksi (14 000e 12 kk)
  • vuosiapuraha väitöskirjatyöhön pitenee kaksivuotiseksi (28 000e 24 kk)
  • kaksivuotinen apuraha pitenee nelivuotiseksi (56 000e 48 kk)
  • kolmi- ja nelivuotisten apurahojen osalta 48 kk ylittävä työskentely ei ole mahdollista, joten loppuosa perutaan tarpeettomana

Työsopimuksesta (alkamis- ja päättymispäivineen) tulee ilmoittaa ja asiasta sopia Apurahansaajan verkkopalvelun viestipalvelussa mieluiten ennen apurahan tai sen ensimmäisen erän nostamista. Siten apurahakauden kesto tulee ilmoitetuksi MELAan sopimuksen mukaisesti ja Myel-vakuutuksen voi hakea vastaavasti. Apurahan myöntäjän ilmoitus apurahakauden kestosta on MELAa sitova.