Onko yrityksessänne sellaisia ideoita, joiden analyysissa ja toteutuksessa nuori tohtori voisi olla avuksi? Oletko nuori tohtori, joka on kiinnostunut tutkimusosaamisensa soveltamisesta yritysmaailmassa? PoDoCo-ohjelma on oikea ratkaisu!

Suomen Kulttuurirahasto oli mukana PoDoCo-ohjelmassa vuodesta 2015 kevääseen 2022. Rahasto ei enää jaa apurahoja ohjelman kautta, mutta ohjelmasta voi edelleen hakea apurahoja kaksi kertaa vuodessa.

Kuka voi hakea apurahaa

PoDoCo-ohjelman apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovaan tutkimukseen aiheesta, joka on elinkeinoelämän kannalta relevantti. Ohjelman puitteissa tohtori ja yrityskumppani ideoivat yhdessä tutkimushankkeen, jonka toteuttavalle tohtorille haetaan rahoitusta mukana olevilta säätiöiltä. PoDoCo-ohjelmaan voivat osallistua toimialariippumattomasti kaikki suomalaiset tai Suomessa liiketoimintaa harjoittavat yritykset ja kaikki väitöskirjan vastikään tehneet tai lähiaikana väittelevät henkilöt.

Millaista apurahaa voi hakea

Tohtorikoulutettujen ja elinkeinoelämän PoDoCo -yhteistyöohjelma edistää tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti. Yksittäisen PoDoCo-projektin kokonaispituus on 1 - 2 vuotta ja se jakautuu kahteen 6 - 12 kuukauden osaan. Aluksi on säätiörahoitteinen tutkimusvaihe ja sitä seuraa samanmittainen yrityksen rahoittama soveltava vaihe. Säätiöt myöntävät ohjelmaan valituille työskentelyapurahan vuodeksi tai puoleksi vuodeksi. Kokovuosiapurahan suuruus on 30 000 euroa.

Haun aikataulu

PoDoCo-ohjelma järjestää vuosittain kaksi hakukierrosta. Kustakin jaetaan noin 17 apurahaa. Hakemus jätetään ohjelman oman kotisivuston kautta.

Lisätietoa

Ohjelman rahoittajasäätiöt ovat Suomen Kulttuurirahasto, Jenny ja Antti Wihurin Rahasto, Maa- ja vesitekniikantuki ry, Svenska Kulturfonden, Tekniikan Edistämissäätiö, Maj ja Tor Nesslingin Säätiö, Kaute-säätiö, Liikesivistysrahasto ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä Helsingin Sanomain Säätiö. Ohjelman toteutuksesta vastaa DIMECC Oy.

Lisätietoa ohjelmasta ja apurahahausta saa PoDoCo-ohjelman kotisivuilta, (www.podoco.fi) sekä ohjelmapäällikkö Seppo Tikkaselta, etunimi.sukunimi@dimecc.com, puh. 040 840 2780.

 

Rahaston apurahansaajien yhteyshenkilö
Apurahasihteeri Eriika Johansson
Eriika
Johansson
suunnittelija