Edellinen Argumenta-haku järjestettiin 10.-31.8.2018. Seuraava hakuaika on 10.3. - 31.3.2020. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Hakuohjeet

Apurahahaku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe on avoinna Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu klo 16 viimeisenä hakupäivänä. Hakemuksessa esitetään lyhyt työsuunnitelma (korkeintaan kolme sivua), alustava viestintäsuunnitelma sekä vastaukset siihen, miten hanke vastaa Argumentan kriteereihin. Hakulomake ohjaa hakemuksen täyttämisessä.

Toisen vaiheen hakukaavake noudattaa ensimmäisen kierroksen muotoa. Työsuunnitelma, budjetti ja viestintäsuunnitelma tulee päivittää ja täsmentää. Kun suunnitellun hankkeen painotus on yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen pyrkiminen, viestintäsuunnitelmassa tulee kuvata hankkeen tuottamien päättäjien käyttöön tarkoitettujen julkaisujen luonne sekä jakelun kanavat.

Mikäli hankkeen viestintäsuunnitelma katsotaan puutteelliseksi, voidaan rahoitettavaksi valikoidulta hankkeelta vaatia päivitetty vaikuttajaviestintäsuunnitelma, joka tulee hyväksyä Kulttuurirahastossa ennen kuin myönnettyä apurahaa voidaan nostaa tai käyttää. Viestintäsuunnitelman tuottamiseen voidaan myöntää muun hankerahoituksen lisäksi 5 000 euron apuraha. Tätä apurahaa ei voi käyttää hakijatyöryhmän suunnittelupalkkioksi.

Raportointi

Apurahaselvitys tehdään Apurahansaajan verkkopalvelussa. Selvitys erääntyy vuoden kuluttua ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. Mikäli hanke jatkuu eräpäivän yli, voitte pyytää eräpäivän siirtämistä kolmen kuukauden päähän hankkeen päättymisestä. Raportista on käytävä ilmi hankkeen keskeinen sisältö, seminaarit, tapahtumat, osallistujamäärät, arvio hankkeen onnistumisesta ja viestinnällisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä selvitys apurahan käytöstä kulutyypeittäin eriteltynä erillisellä liitteellä.

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, 09 6128 1247, etunimi.sukunimi@skr.fi