Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Liikkuvuusapuraha on kuluapuraha itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn. Yhdellä hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

Liikkuvuusapurahat vuodelle 2020

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijalle ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Apurahan edellytyksenä on vähintään kahden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto ylittää kaksi viikkoa. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys, jolloin yksittäisen osallistujan matkan kesto on vähintään viikko. Yhteisöhakijoiksi sopivia ovat muut kuin säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 3 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahaa ei voi hakea perusopintoihin sisältyviin ulkomaanmatkoihin tai ulkomailla suoritettavien perusopintojen kuluihin. Apurahaa voi hakea myöntöpäätöksen (30.11.) jälkeen tapahtuviin matkoihin. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Myönteinen liikkuvuusapurahapäätös ei ole este työskentelyapurahan saamiselle Kulttuurirahaston keskusrahaston ja maakuntarahastojen tulevilla hakukierroksilla (1.−31.10./10.1.−9.2.).

Apurahalla korvattavia kuluja ovat matkat, majoitus (korkeintaan 500 €/viikko), residenssimaksut, rahti- ja vakuutusmaksut sekä muut matkan järjestämiseen välittömästi liittyvät kulut. Apurahaa ei voi hakea yleisiin elinkustannuksiin matkalla tai kotimaassa. Budjettiin ei myöskään voi sisällyttää päivärahaa matkan ajaksi.

Työsuunnitelman tiivistelmässä tulee esitellä matkan kohde, kesto ja ajankohta sekä hankkeen sisältö tiiviissä muodossa. Hakijan on eriteltävä tämän hankkeen kannalta merkityksellisimmät ansiot sekä matkan tai matkojen motivaatio näille varatuissa kentissä. Hakemuksen oheen voi liittää pidemmän työsuunnitelman (korkeintaan 3 sivua). Suomenkielisten hakijoiden toivotaan täyttävän hakemuksen suomeksi.

Liitteet, lausunnot ja lähettäminen

Pakollisia hakemuksen liitteitä ovat ansioluettelo (korkeintaan 3 sivua) sekä portfolio tai kuvia taiteellisesta tuotannosta, liikkuvuusapurahahaussa myös budjetti. Näiden lisäksi voi oheistaa liikkuvuusapurahahakemukseen esimerkiksi projektiin liittyvän hyväksymis-/kutsukirjeen. Suurikokoisia kuvaliitteitä (yli 3M) ja videoita ei voi ladata hakemuksen yhteyteen. Sen sijaan suosittelemme tallentamaan kohteet esimerkiksi omalle kotisivulle, ja liittämään hakemukseen sivun verkko-osoitteen. Muilla tavoin kuin hakemusjärjestelmän kautta toimitettuja hakemuksia tai liitteitä ei huomioida käsittelyssä.

Kulttuurirahaston lausuntojärjestelmä ei ole avoinna tämän haun yhteydessä. Jos hakija kuitenkin haluaa liittää hakemukseensa suosituksen, sen voi skannata hakemukseen liitteeksi.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen hakijan tulee varmistaa, että hakemuksen tila järjestelmässä on ”lähetetty”. Lähettämisen jälkeen hakemuksen voi peruuttaa ”hakemuksen hallinta” -toiminnon kautta. Muita muutoksia lähetettyyn hakemukseen ei voi tehdä.

Apurahan raportointi ja sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että hakija sitoutuu noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saadusta vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esitetyn suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että hakija sitoutuu apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Katso ohjeet apurahansaajalle täältä.

Liikkuvuusapurahahakemuksessa määriteltyä kohdemaata ei voi jälkikäteen muuttaa, eikä matkan kesto voi lyhentyä alle kahden viikon. Näihin muutoksiin ei siis voi hakea käyttötarkoituksen muutosta Kulttuurirahaston toimistosta, vaan apuraha katsotaan peruuntuneeksi. Matkan ajankohta tai taiteellisen työsuunnitelman sisältö voi muuttua, mistä ei tarvitse jättää muutoshakemusta Kulttuurirahastolle, vaan muutos raportoidaan, kun apuraha selvitetään Apurahansaajan verkkopalvelussa.

Myönnetyt apurahat tulee selvittää Kulttuurirahaston verkkopalvelussa vuoden kuluessa apurahan nostamisesta. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa esteen tulevien apurahojen saamiselle.

Päätösten julkistus

Liikkuvuusapurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille ja julkistetaan 30.11. mennessä Kulttuurirahaston verkkosivuilla.

Yhteystiedot

Hakua koskevat käytännön kysymykset osoitteeseen apurahainfo(at)skr.fi, puh. 09 612 810 (vaihde). Lisätietoja liikkuvuusohjelmasta antaa erityisasiantuntija Johanna Ruohonen. Kulttuurirahaston toimisto on suljettu heinäkuussa.

Museonjohtaja Johanna Ruohonen
Johanna
Ruohonen
erityisasiantuntija, Taidekoti Kirpilän museonjohtaja