Takaisin artikkelilistaukseen
Hankeuutiset
Utopiaako? Varsinais-Suomen rahaston hanke käsittelee vaikeita aiheita elämyksellisin keinoin
2.9.2019
Turun yliopistonmäki kesällä. Kuva: Turun yliopisto viestintä
Hankkeessa Turun yliopiston tutkijat mm. tulevaisuuden tutkimuksesta, kasvatustieteestä, psykologiasta, filosofiasta ja kulttuurihistoriasta yhdistävät voimansa Turun ammattikorkeakoulun taideaineiden opettajien kanssa. Kuva: Turun yliopisto viestintä
Varsinais-Suomen rahasto on käynnistänyt hankkeen, jossa kehitetään elämyksellisiä taidelähtöisiä keinoja rakentavan vuorovaikutuksen ja yhteiskunnassa vaikuttamisen oppimiseksi toisen asteen opiskelijoille.

Hankkeen taustalla on Varsinais-Suomen rahaston hoitokunnassa herännyt huoli yhteiskunnassa vallitsevasta keskustelukulttuurista, erityisesti vihapuheesta, ja etenkin nuorilla havaittavasta pessimistisestä tulevaisuudenkuvasta. Tutkimuksen mukaan tulevaisuuskuvien ei kuitenkaan tarvitse polarisoitua utopioiksi ja dystopioiksi, vaan nykyhetken tekomme ja valintamme vaikuttavat siihen, millaiseksi tulevaisuus muodostuu.

Utopiaako? -hankkeen kokous 22.5.2019. Kuva: Petriina Paturi
Toisen asteen opiskelijat tutustuvat mm. vihapuheeseen ja vaikuttamiseen taidelähtöisin menetelmin. Kuva: Petriina Paturi

Hankkeessa Turun yliopiston tutkijat mm. tulevaisuuden tutkimuksesta, oikeustieteestä, kasvatustieteestä, valtio-opista, psykologiasta, fysiikasta, maantieteestä, filosofiasta ja kulttuurihistoriasta yhdistävät voimansa Turun ammattikorkeakoulun taideaineiden opettajien kanssa. Tavoitteena on käsitellä vaikeita ja monimutkaisia aiheita innostavasti ja elämyksellisesti, jolloin kokemukset ja tunteet auttavat sisäistämään asioita monipuolisemmin ja syvällisemmin.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä koostuu varsinaissuomalaisista toisen asteen – sekä lukioiden että ammatillisten oppilaitosten – toisen vuoden opiskelijoista. Toissijaisena kohderyhmänä ovat yliopiston ja Taideakatemian opiskelijat, jotka osallistuvat hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen budjetti on noin 125 000 euroa.

Pääpaikka Tiedekeskus Tuorlassa

Utopiaako? -hankkeen kokous 14.8.2019. Kuva: Petriina Paturi
Utopiaako? -hankkeen kokous 14.8.2019. Kuva: Petriina Paturi

Hankkeen keskeinen toimintamuoto ovat rakentavaan vuorovaikutukseen ja parempaan tulevaisuudenkuvaan pyrkivät noin neljän tunnin kestoiset työpajat Tiedekeskus Tuorlassa.  Kevätlukukaudella 2020 Turun yliopiston ja Taideakatemian yhteistyönä toteutettavat työpajat tarjoavat nuorille mahdollisuuden pohtia ja harjoitella asioita eri näkökulmasta. Tavoitteena on

  • vuorovaikutustaitojen kehittäminen
  • kansalaistaidot: Tiedon hankinta/käyttö sekä kriittinen ajattelu
  • tulevaisuuslukutaidon kehittyminen
  • ymmärryksen ja osallisuuden lisääminen taiteen ja tieteen keinoin
  • taiteen ja tieteen keinojen ymmärtäminen osana itsen ja ympäristön monipuolista hahmottamista
  • Tätä kautta nuoret voivat saada sellaisia tiedollisia taitoja, joiden avulla ahdistusta ja huolta tulevaisuudesta on mahdollista hallita aiempaa paremmin.

Hankkeen lopuksi syksyllä 2020 työpajojen tulokset ovat esillä tapahtumallisessa monitaiteisessa päätöspäivässä Tiedekeskus Tuorlassa. Työpajojen tulokset näkyvät myös Taideakatemian ja Turun Yliopiston esitystiloissa.

Hankkeen etenemistä voi seurata Utopiaako? -blogissa osoitteessa https://blogit.utu.fi/utopiaako/

Lisätiedot

Asiamies Timo Vuorisalo, timo.vuorisalo@skr.fi
Professori Petriina Paturi, petriina.paturi@utu.fi
Projektikoordinaattori Sari Torvinen, sari.torvinen@utu.fi