Takaisin artikkelilistaukseen
Apurahat
Säätiöiden post doc -poolin syyshaun tulokset
2.12.2021
Säätiöiden post doc -pooliin kuuluvat säätiöt jakoivat 2. joulukuuta 2021 31 tohtorille noin 1,51 miljoonaa euroa. Poolin syksyn hakukierrokselle osallistui 109 tohtoria eri puolilta Suomea, joten apuraha voitiin myöntää peräti 28 prosentille hakijoista.
Filosofian tohtori Jan Forsman. Kuva: Potrettipaja
Filosofian tohtori Jan Forsman. Kuva: Potrettipaja

Poolin tehtävänä on edistää Suomen tieteen kansainvälistymistä. Kahdenkymmenenneljän hakukierroksen jälkeen jo 660 tohtoria on saanut poolin kautta rahoituksen vähintään yhden lukuvuoden kestävän ulkomaisen tutkimusjakson järjestämiseksi. Heistä noin kolmannes on saanut kaksivuotisen rahoituksen.

Yksi tämän vuoden apurahansaajista on fil. tohtori Jan Forsman, joka lähtee Yhdysvaltoihin tekemään tutkimusta marginalisoitujen naisfilosofien vaikutuksesta skeptisismin historiaan 1500–1800-luvuilla.

Tutkimukseni muodostaa uuden kuvan skeptisismin historiasta, sisällyttäen mukaan myös varhaismodernien naisfilosofien merkittävän vaikutuksen. Olen erittäin kiitollinen saamani apurahan antamasta mahdollisuudesta, Forsman toteaa.

Jatkossa myös 6 kuukauden tutkimusjaksot mahdollisia

Vuodesta 2022 alkaen post doc -poolista voi hakea rahoitusta myös entistä lyhyemmille, vähintään puoli vuotta kestäville ulkomaisille tutkimusjaksoille. Poolin seuraava hakukierros järjestetään 1.1.–31.1.2022, jolloin jaettavana on noin 1,6 miljoonaa euroa. Haun tulokset julkistetaan huhtikuussa 2022.

Säätiöiden post doc -pooli on osoittautunut tärkeäksi tiederahoituksen instrumentiksi, jonka ansiosta nuoret perheelliset tutkijat voivat rahoittaa tutkimusjakson ulkomaisessa huippuyliopistossa. Poolin kautta myönnetyt apurahat määräytyvät joustavasti hakijan tarpeen mukaan ja niihin voidaan sisällyttää esimerkiksi perheen muuttokulut sekä lasten hoito- tai koulumaksut.

Säätiöiden post doc -pooli perustettiin vuonna 2009. Siihen kuuluu tulevalla kaudella 2022–2024 kolmetoista säätiötä, jotka ovat sijoittaneet pooliin yhteensä 3,25 miljoonaa euroa vuosittain. Mukana ovat Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Alfred Kordelinin Säätiö, Liikesivistysrahasto, Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Lääketieteen Säätiö, Svenska Kulturfonden, Svenska litteratursällskapet, Tekniikan edistämissäätiö, Jenny ja Antti Wihurin rahasto sekä Ulla Tuomisen Säätiö.

Lisätietoja

www.postdocpooli.fi, info(at)postdocpooli.fi sekä koordinaattori Mikko-Olavi Seppälä, puh. 0400-868 006