Takaisin artikkelilistaukseen
Keski-Suomen rahasto
Keski-Suomen rahastolta 453 000 euroa tieteelle ja kulttuurille
13.5.2014

Kulttuuripalkinnot Yrjö ja Pirjo Pulkkiselle sekä Anna Ruthille ja Juho Jäppiselle. Maisa Martin sai Schildtin palkinnon (kuvat: Juha Sorri).

Keski-Suomen rahaston 55. vuosijuhlassa 13.5. Jyväskylässä jaettiin vuoden 2014 apurahat ja julkistettiin kolme palkintoa. Kulttuuripalkinnot (10 000 euroa) myönnettiin  "intohimoisille suomalaisen elokuvataiteen vaalijoille ja kehittäjille" Yrjö ja Pirjo Pulkkiselle sekä Anna Ruthille ja Juho Jäppiselle "nykytaiteen tuomisesta ihmisten arkisille kulkureiteille". Lisäksi jaettiin Schildtin palkinto (15 000 euroa) "suomen kielen koulutuksen ja ja tutkimuksen kehittäjälle" professori Maisa Martinille, joka piti vuosijuhlapuheen aiheesta Avautuva suomen kieli. Juhlassa esiintyivät muusikot Jussi Petäjä ja Laura Lehtola.

Palkintojen lisäksi jaettiin 10 stipendiä Schaumanin nimikkorahastosta sekä julkistettiin 41 apurahansaajaa, jotka valittiin 466 hakijan joukosta. Suurin yksittäinen apuraha, 30 000 euroa, myönnettiin Viitasaaren kesäakatemia ry:lle uuden musiikin kesäakatemiatoiminnan ja ympärivuotisen toiminnan kehittämiseen. Kokovuotisen työskentelyapurahan (22 000 euroa) saivat taiteelliseen työskentelyyn kuvataiteilija Jussi Heikkilä sekä muusikko Jussi Petäjä. Väitöskirjatyöhön kokovuotisen apurahan saivat Konsta Kajander, Irene Kuhmonen ja Ville Seppälä. Lisäksi jaettiin kokovuotiset apurahat väitöksen jälkeiseen tutkimukseen (26 000 euroa) Kaisu Kumpulaiselle ja Anna Pehkorannalle. Kokovuotisten työskentelyapurahojen lisäksi Keski-Suomen rahasto jakoi seitsemän puolivuotista apurahaa (11 000 euroa) taiteelliseen työskentelyyn ja neljä väitöskirjatöihin. Taiteen puolelta näiden saajat ovat Janne Heinonen, Kristiina Hurmerinta, Kirsi Keisanen & Sauli Yksjärvi, Ville Luoma-Aho, Päivi Reiman, Kirsi Tapper ja Katariina Vuorinen sekä väitöskirjojen tekijöinä Eeva Artolahti, Jerker Polso, Nika Potinkara ja Tiina Savolainen.

Apurahat ja palkinnot jaetaan yleisrahaston ja nimikkorahastojen tuotoista niiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tänä vuonna jakovuorossa oli 11 nimikkorahastoa, joista jaettiin yhteensä 189 000 euroa. Eniten jakoivat  Elsa ja Frans Marpion rahasto (35 000 euroa), Keskisuomalaisen rahasto (25 000 euroa) ja Päiviö Hetemäen rahasto (26 000 euroa).

Kulttuuripalkinnot Yrjö ja Pirjo Pulkkiselle sekä Anna Ruthille ja Jupo Jäppiselle

Yrjö ja Pirjo Pulkkinen ovat olleet kolmekymmentä vuotta nais- ja miespääosassa Saarijärven elokuvaviikon järjestelyissä. Saarijärven elokuvaviikko kuuluu iältään ja vaikuttavuudeltaan Suomen tärkeimpiin elokuvatapahtumiin. Viisitoista vuotta sitten Pulkkiset yhdessä Aki Kaurismäen kanssa ideoivat elokuvaviikon yhteyteen Matti Pellonpää -palkinnon edistämään ”kunnianhimoisen valkokangaselokuvan katsomista ja elokuvakulttuurin kehittymistä”. Ensimmäiseksi palkittiin innokas elokuvien katsoja, sen jälkeen elokuvan tekijöitä, taustavaikuttajia, kriitikoita, elokuvakasvattajia. Pulkkisten oma elokuvakasvatustyö ei rajoitu elokuvaviikon järjestämiseen.  He ovat tehneet kolme vuosikymmentä ruohonjuuritason kasvatustyötä vetämällä kotikaupunkinsa elokuvakerhoa. Paikkakunnan asukaslukuun suhteutettuna Saarijärven elokuvakerho on Suomen suurin, kerholaisia on nytkin pitkästi toista sataa. Kahdenkymmenen sentin jäsenmaksun maksaneita kunniajäseniä elokuvakerholla on kaksi ja puoli sataa – Matti Kassilasta Francis Ford Coppolaan. Pirjo ja Yrjö Pulkkinen ovat antaneet aikansa, vahvan osaamisensa, hämmentävän laajan suhdeverkostonsa sekä intohimonsa saarijärveläisen ja suomalaisen elokuvakulttuurin vaalimiseen ja kehittämiseen.

Anna Ruth ja Juho Jäppinen perustivat Äkki-gallerian vuonna 2008. Se on nomadistinen galleria, jonka jokainen näyttely on ollut eri puolilla Jyväskylää. Tyhjät liikehuoneistot määrittelevät gallerian kulloisenkin sijainnin. Viimeisimmät Äkki-gallerian näyttelyt, järjestyksessään 25. ja 26., olivat esillä huhtikuun lopulla. Myös Äkki-galleriaa edeltänyt ja vuonna 2005 alkanut kotinäyttelyiden triennaali jatkuu edelleen. Lisäksi vanhassa vitriinissä Kauppakadun varrella esittelee kansainvälistä nykyvalokuvausta Laatikkomo. Sekä Ruthin ja Jäppisen toiminnalle että esitettäville taideteoksille sopivat samat kriteerit: helposti liikuteltavissa olevaa, riskejä ottavaa, uutta kokeilevaa ja rajoja rikkovaa ihmisten kanssa kommunikoivaa nykytaidetta. Taulujen ja muiden taide-esineiden lisäksi Ruth ja Jäppinen liikuttavat esiintyviä taiteilijoita ja tapahtumia. Äkkigalleria on globaali nykyaikainen verkosto, jossa residenssivieraat ja muut taiteilijat ylittävät sujuvasti maiden ja maanosien rajoja. Anna Ruth ja Juho Jäppinen ovat tuoneet nykytaiteen kadunmiehen ja -naisen ulottuville ja luoneet samalla uudenlaista kaupunkikulttuuria.

Schildtin palkinto Maisa Martinille

Suomen kielen professori Maisa Martin sai vuoden 2014 Schildtin palkinnon ansioistaan suomen kieltä ja etenkin sen oppimista toisena ja vieraana kielenä koskevan tutkimuksen ja koulutuksen kehittämisessä. Professori Martin on tutkimusalueensa pioneeri, ja hänen työnsä jäljet näkyvät monin tavoin mm. maahanmuuttajien kielikoulutuksessa. Palkinnon toivotaan kannustavan edelleen Martinin tutkimustyötä. Martin on työskennellyt vuodesta 1996 alkaen nykyisessä tehtävässään, maan ensimmäisenä suomi toisena ja vieraana kielenä -alan professorina, jonka myötä Jyväskylän yliopisto on vakiinnuttanut asemansa tämän kielentutkimuksen suuntauksen kärjessä. Martin on kouluttanut suuren joukon alan opettajia ja kehittänyt myös kielitaidon arviointia. Hän on johtanut monia tutkimushankkeita, joista viimeisimmät ovat keskittyneet toisen ja vieraan kielen oppijan kielitaidon kehittymiseen ja saaneet ansaittua kansainvälistä huomiota.

Keski-Suomen rahaston Schildtin rahastosta joko toinen vuosi jaettava palkinto kohdistetaan aloille, joihin piirilääkäri Wolmar Schildtin toiminnot keskeisimmin kohdistuivat. Schildtin kuningasajatuksena oli suomenkielisen yliopiston, oppion, perustaminen Jyväskylään. Schildtin nimikkorahaston perustivat Keski-Suomen rahaston yhteyteen vuonna 1985 Jyväskylän yliopistoyhdistys, Keski-Suomen Kauppakamari, Keski-Suomen maakuntaliitto, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen Säästöpankki, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Keski-Suomen lääkäriyhdistys, Suomen Kulttuurirahasto sekä Schildt-suvun sukuseura. Perustamisella juhlistettiin Jyväskylän yliopiston 50-vuotista historiaa. Aiemmin Schildtin palkinnon ovat saaneet professorit Hanna-Leena Pesonen vuonna 2012 Lasse Kannas vuonna 2010, Päivi Häkkinen 2008, Jaakko Pehkonen 2004, Pirjo Linnakylä 2001, Heikki Lyytinen 1996, Pekka Neittaanmäki 1993, Mauno Jokipii 1990, Eino Heikkinen 1988 ja Juhani Kantele 1987.

 

Yrjö ja Pirjo Pulkkinen saivat toisen Keski-Suomen rahaston kulttuuripalkinnoista vuonna 2014.

Katso myös

Keski-Suomen rahaston apurahat 2014