Apurahat ja painopisteet

Varsinais-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemusten ja lausuntojen tulee olla toimitettu palvelussa 10.2. klo 16.00 mennessä.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat

Asiamies
Dosentti Timo Vuorisalo
puh. 050 385 7616
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri
Tytti Sokura
puh. 040 5466 016
sähköposti: etunimi.sukunimi@skr.fi

varsinais-suomi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet 2017

Varsinais-Suomen rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai maakuntaan kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä muuta kulttuuritoimintaa. Rahasto jakaa tänä vuonna yhteensä 1 165 000 euroa yleisrahastosta ja alla mainituista nimikkorahastoista. Apurahaa voi hakea kaikille aloille.

Yhteen maakunnallisesti merkittävään kärkihankkeeseen myönnetään 30 000–50 000 euron suuruinen apuraha. Lasten ja nuorten kulttuuria tuetaan vähintään 20 000 eurolla.

Apurahat jaetaan Varsinais-Suomen rahaston vuosijuhlassa 16. toukokuuta 2017.

Vuonna 2017 apurahoja jaetaan seuraavista nimikkorahastoista:

Lahja ja Aarne Alitalo: nivelreuman ja verenkiertoelinten sairauksien tutkimukseen
Terttu Enckell: lääketieteelliseen tutkimukseen
Mandi Eskola: laitilalaisen nuoren opintoihin
Huhtamäki Oyj: tieteeseen ja taiteeseen
Astrid Joutseno: lahjakkaalle musiikinopiskelijalle
Viivi ja Niilo Kallio: Salon seudun tutkimukseen ja museotoimintaan
Annikki ja Kalevi Koponen: kuvataiteisiin
Lastenrahasto: lastentautien tutkimukseen
Loimaan seudun yritysrahasto: Loimaan seudun talouselämää palvelevaan tutkimukseen
Länsivoima Oyj: matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa menestyneille nuorille
Perttelin Aaltoset: sydän- ja verisuonitautien sekä syövän tutkimukseen
Urho Snellman: säveltaiteisiin
Turun Sanomat: viestinnän ja yhteiskunnan tutkimukseen sekä lukemiskulttuurin edistämiseen
Hertta ja Veikko Valtonen: sydän- ja verisuonitautien tutkimukseen
Lyyli ja Kalle Vihanto: Loimaan alueen kulttuuriin
Sauli Viikari: sydän- ja verisuonisairauksien tutkimukseen