Apurahat ja painopisteet

Uudenmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Uudenmaan rahasto jakaa vuonna 2017 apurahoina 1 116 000 euroa. Pienin myönnettävä apuraha on 2 000 euroa. Apurahaa voi hakea toimintaan ja kuluihin, jotka kohdistuvat hoitokunnan 11.4.2017 pidettävän apurahapäätöskokouksen jälkeiseen aikaan.

Apurahoja myönnetään kotiseututyön ja paikalliskulttuurin hankkeisiin sekä kaikkien taiteenalojen edustajien taiteelliseen työskentelyyn, taideprojekteihin, -tapahtumiin ja kulttuuritilaisuuksiin. Apurahaa myönnetään väitöskirjan tekemiseen ja tieteelliseen tutkimukseen vain, jos se liittyy uusmaalaiseen kotiseututyöhön.

Uudenmaan rahasto tukee seuraavia taiteen aloja: arkkitehtuuri, elokuvataide, kirjallisuus, kuvataiteet, lastenkulttuuri, näyttämötaiteet (teatteri, tanssi ja sirkus), säveltaiteet, muotoilu ja taidekäsityö sekä valokuvataide. Lisäksi rahasto tukee kotiseututyötä, joksi katsotaan mm. perinteen tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luonnonympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.

Rahasto myöntää vähintään 40 000 euroa ns. maakunnalliseen kärkihankkeeseen joko yhdelle tai jaettuna kahdelle vähintään 20 000 €:n apurahansaajalle.

Yleisrahaston lisäksi vuonna 2017 ovat jakovuorossa seuraavat nimikkorahastot:
•    Kauko Kammosen rahasto tukee ensisijaisesti vantaalaisia ja tuusulalaisia tieteen- ja taiteenharjoittajia (12 000 €)
•    Markku Salosen rahasto edistää uusmaalaista kotiseututyötä ja kulttuuriympäristöjen kehittämistä (12 000 €)
•    Anna ja Einar Winqvistin rahasto edistää kulttuuri- ja kotiseututyötä Keski-Uudellamaalla, ensisijaisesti Tuusulassa (36 000 €)
•    Ilta ja Pentti Kaskipuron apurahoina jaetaan 24 000 € taidegrafiikan edistämiseen
•    Paavo Koskisen apurahoina jaetaan 200 000 €

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Hakemus liitteineen on jätettävä sähköisesti 10.2.2017 klo 16 mennessä.

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta huhtikuussa. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen toukokuussa pidettävää vuosijuhlaa.

Vuonna 2016 Uudenmaan rahasto jakoi apurahoina 119 hakijalle yhteensä 907 000 euroa ja palkintona 10 000 euroa.

Vuoden 2017 apurahapäätökset ilmoitetaan sähköpostinsa ilmoittaneille apurahanhakijoille huhtikuun loppuun mennessä. Apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosijuhlassa Porvoossa 12.5.2017.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaavat arkisin klo 12-16

Asiamies Leena Tammivuori
etunimi.sukunimi@skr.fi, 050 385 7602

Sihteeri Anu Aaltonen
etunimi.sukunimi@skr.fi, 050 522 3517