Apurahoja myönnetään keskusrahastosta ja maakuntarahastoista. Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle ja 17 maakuntarahastolla on yhtenäinen hakuaika 10.1.-10.2.
 

Post doc -tutkimukseen ulkomailla haetaan apurahoja säätiöiden yhteisen apurahapoolin kautta.

Taide²-apuraha on tarkoitettu taiteen alan suurimittaisiin hankkeisiin.

Argumenta-rahoitusta voivat hakea yliopistojen laitokset ja tieteelliset yhteisöt.

Kulttuurirahastosta voi hakea erillisen haun kautta työskentelyapurahaa ulkomaisiin taiteilijataloihin.

Soitinkokoelmasta myönnetään vuosittain jousisoittimia lainaan viiden ja kolmen vuoden laina-ajoiksi.

Kulttuurirahasto rahoittaa opintoja kansainvälisissä UWC-lukioissa.