Suomen UWC-yhdistys myöntää vuosittain kymmenkunta stipendiä lukiolaisille United World Colleges -opiskelua varten. Suomen Kulttuurirahasto on rahoittanut stipendejä vuodesta 1966. Rahoitukseen osallistuu myös Svenska Kulturfonden.

Haku tapahtuu ja oppilasvalinnan suorittaa Suomen UWC-yhdistys yhdessä UWC-toimikunnan kanssa. Seuraava hakuaika on tammikuussa 2018.

United World Colleges -järjestön koulut ovat hallinnollisesti ja taloudellisesti itsenäisiä kansainvälisiä kouluja. Yhteistä niiden toiminnalle on UWC-järjestön periaatteiden noudattaminen. Kaikkiaan maailmassa on viisitoista UWC-koulua viidessä eri maanosassa. Suomesta lähetetään opiskelijoita kymmeneen kouluun. Niiden koulutustaso vastaa Suomen lukioiden kahta viimeistä vuotta.