Taide²-apuraha kannustaa laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apuraha (Taide toiseen) on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahaa voivat hakea kaikkien taiteen alojen toimijat ja myös eri aloja yhdistävät hankkeet.

Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus. Sillä voidaan luoda uusia malleja yhteistyölle vapaan kentän ja olemassa olevien instituutioiden välille, myös kansainvälisesti, kehittää jo toteutettua tuotantoa tai vaikkapa mahdollistaa kiertuetoimintaa laajemman yleisön tavoittamiseksi. Tavoitteena on myös tehdä taiteellisia tuotantoja yhä kiinnostavammiksi laajan yleisön silmissä sekä uudistaa tuotantorakenteita.

Yhden hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla 100 000–200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Apurahan voi käyttää uudesta yhteistyöstä, pidempiaikaisesta valmistelusta tai esimerkiksi liikkuvuudesta syntyviin ylimääräisiin palkkoihin ja muihin kuluihin, ei hakijan perustoiminnan kuluihin.

Taide²-apurahaa voivat hakea taiteen alan rekisteröidyt yhteisöt, säätiöt ja julkiset taidelaitokset tarvittaessa yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään.  

Apurahan hakumenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisellä hakukierroksella enintään kymmenen kiinnostavaa hanketta valitaan jatkokehittelyyn. Jatkokierrokselle valituille hankkeille voidaan myöntää enintään 2 000 euron apuraha hankkeen jatkokehittelyyn. Hankkeista annetaan palautetta, ja niiden vetäjiltä pyydetään tarkemmat hankesuunnitelmat ja budjetit kahden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakukierroksen päätöksistä. Vasta tämän jälkeen tehdään rahoituspäätökset.

Taide²-apuraha tulee haettavaksi seuraavan kerran vuonna 2017 – haun tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Hankkeiden arvioinnissa painotetaan erityisesti seuraavia kriteereitä:  
• miten hankkeessa panostetaan taiteellisen laadun nostamiseen
• miten hanke pyrkii kasvattamaan taiteen yleisöpohjaa
• miten hanke uudistaa taiteen tuotantorakenteita.   

Kulttuurirahaston tuki hankkeille on kertaluonteinen, eikä jatkoapurahaa voi hakea. Hankesuunnitelmassa tulee kuitenkin esittää arvio, miten hankkeen vaikutukset näkyvät toimintakentällä viiden vuoden kuluttua ja millä rahoituspohjalla mahdollisesti pysyväksi aiottu toiminta jatkuu.

 

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, etunimi.sukunimi@skr.fi