Apurahat ja painopisteet

Pirkanmaan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2016.

Apurahojen painopistealueet

Pirkanmaan Kulttuurirahasto myöntää apurahoja maakuntansa kulttuurin edistämiseen. Apurahat on tarkoitettu erityisesti jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön kaikilla tieteen aloilla sekä taiteelliseen työskentelyyn.

Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä ja eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia, erityisesti lähikulttuuria. Rahoitamme myös pitkävaikutteisia maakunnallisia kärkihankkeita.

Apurahaa voivat hakea pirkanmaalaiset tai Pirkanmaan hyväksi työtä tekevät yksityishenkilöt, työryhmät tai yhteisöt, yhteisöt lähinnä erilaisten tiede-, taide- ja kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Vuonna 2015 jaetaan apurahoina yhteensä 1 049 000 euroa. Yleisrahastosta myönnetään apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille yhteensä 464 000 euroa, josta summasta lasten ja nuorten kulttuurille vähintään 20 000 euroa ja maakunnallisiin tai muuten suurta rahoitusta vaativiin Pirkanmaan rahaston toimintatahdon mukaisiin kärkihankkeisiin vähintään 40 000 euroa.
 
Nimikkorahastoista myönnetään apurahoja lahjoittajien määrittelemille aloille yhteensä 508 000 euroa. Yleisrahaston kautta haettavina ovat myös viimeiset Matti Heikkilän nimikkoapurahat historialliseen, erityisesti Etelä-Pirkanmaan historiaa käsittelevään tutkimukseen, yhteensä 17 000 euroa, sekä ensimmäiset Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahat esimerkiksi syöpälasten hyvinvoinnin edistämiseksi, 30 000 euroa, ja syövän eliminoimiseksi johtaviin tutkimuksiin, 30 000 euroa. Mikäli haluatte hakea Matti Heikkilän tai Eeva ja Jouko Järvisen nimikkoapurahoja, merkitkää tieto tästä hakemukseenne.

Hakuohjeita

Apurahaa haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa. Käsiteltäväksi otetaan hakemukset, jotka on toimitettu Pirkanmaan rahastoon sekä sähköisesti Kulttuurirahaston sähköisen hakujärjestelmän kautta että allekirjoitettuna paperitulosteena rahaston toimistoon osoitteella

Pirkanmaan Kulttuurirahasto
Hakemukset
Mastontie 6
33470 YLÖJÄRVI

Sähköisesti lähetetyn hakemuksen ja paperitulosteen tietosisältöjen tulee olla yhdenmukaiset. Ennen hakemuksen täyttämistä hakijan tulee tutustua verkkosivuilla oleviin uusiin hakuohjeisiin. Hakuoppaassa kerrotaan mm. tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusmahdollisuudesta ja uudesta yliopistokorvauksesta.  

Hakuaika päättyy 10.2.2015. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Myöhästyneitä, faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Apurahainfo järjestetään rahaston toimistossa Ylöjärvellä 29. tammikuuta 2015 klo 15-17.  Ennakkoilmoittautumiset sihteerille 27.1.2015 mennessä.

Hakua koskevat sähköpostitiedustelut pyydämme ystävällisesti lähettämään osoitteeseen pirkanmaa@skr.fi

Sihteeri
Anu Öhberg, puh. 050 385 7601

Asiamies
Silja Minkkinen-Poikolainen
arkisin klo 9.30–11.30, puh. 050 385 7610

Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu 8.5.2015 järjestettävään vuosijuhlaan postitetaan apurahan saaneille viikolla 17.  Sähköpostitse lähetetään ilmoitus sekä myönteisistä että kielteisistä päätöksistä kaikille sähköpostiosoitteensa jättäneille.
Lisätietoja apurahoista ja linkki hakupalveluun: www.skr.fi/mkr/pi.

Säätiöiden post doc -pooli

Säätiöiden yhteinen post doc -pooli myöntää apurahoja vähintään 12 kuukauden työskentelyyn ulkomailla. Näitä apurahoja ei haeta Kulttuurirahaston haussa. Lyhyempikestoisia vierailuja ei tueta poolin kautta, joten alle 12 kuukauden post doc -työskentelyapurahoja voi hakea keskusrahaston ja maakuntarahastojen haussa.

Muualta saatu rahoitus ja siitä ilmoittaminen

Hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai tutkijakoulupaikasta tulee viipymättä ilmoittaa verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi vaarantaa tulevat apurahamyönnöt.

Apurahan peruuttaminen

Hakijan tulee tutustua apurahan hakuohjeisiin ja apurahansaajan ohjeisiin ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä. Apurahapäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella, joten hakemus tulee täyttää huolellisesti ja sen tulee sisältää riittävät tiedot. Apurahansaaja ei saa ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa käyttää saamaansa apurahaa muuhun kuin hakemuksessa eriteltyyn, päätöksen pohjana olleeseen käyttötarkoitukseen. Käyttötarkoituksen muutoslupia myönnetään vain erikoistapauksissa. Mikäli apurahan tarkoitus ei toteudu, apuraha voidaan peruuttaa. Lisätietoja asiamieheltä.

Apurahojen jako

Apurahapäätökset tekee oman maakunnan eri alojen asiantuntijoista koostuva hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.