Apurahat ja painopisteet

Keski-Suomen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.1.-10.2.2017.

Apurahaa haetaan lähettämällä hakemus liitteineen Apurahanhakijan verkkopalvelussa.

Hakemuksia ja maakuntarahastoa koskeviin tiedusteluihin vastaa

Asiamies
Kasvatust. maisteri, teatterikuraattori
Antti Niskanen
puh. 050 385 7607
etunimi.sukunimi@skr.fi

Sihteeri (hakemukset)
Päivi Blå
puh. 050 377 0470 (torstaisin ja perjantaisin)
etunimi.sukunimi@skr.fi

Apurahojen painopistealueet

Apurahojen hakuaika on 10.1.–10.2.2017. Hakemus tehdään verkkopalvelussa www.skr.fi/apurahanhakija. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva työskentely.