Suomen Kulttuurirahaston ja sen maakuntarahastojen apurahoja haetaan hakuohjeen mukaisesti apurahanhakijan verkkopalvelussa. Tutustu hakuohjeisiin ja usein kysyttyihin kysymyksiin ennen kuin siirryt verkkopalveluun.

HUOM! KULTTUURIRAHASTO SIIRTYY SYKSYLLÄ 2016 PAPERITTOMAAN HAKUUN. UUDET HAKUOHJEET PÄIVITETÄÄN SIVULLE ALKUSYKSYN AIKANA.

 Taide²-apurahan hakuohje löytyy täältä.

Lyhyesti

Aloita tästä

Milloin ja miten apurahoja haetaan
Milloin saan tietää päätöksen
Kuka voi hakea apurahaa
Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa
Minkälaisia apurahoja myönnetään
Kuinka suurta apurahaa voin hakea
Apuraha vai palkka
Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella
Kuka hakemukseni arvioi
Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä
Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto
Millainen on hyvä hakemus

Lue myös

Kolmivuotiset apurahat
Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus
Perusopintoihin myönnettävät apurahat
Keskusrahaston erityisapurahat
Maakuntarahastojen erityiskohteet
Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista
Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa
Yliopistokorvaus
Mihin apurahoja ei myönnetä

Tee hakemus

Hakemuksen kieli
Hakemuksen rakenne
Hakija
Apuraha
Työsuunnitelma ja sen tiivistelmä
Ansiot
Muu rahoitus
Liitteet
Sitoumus
Lähetys

Lyhyesti

Tärkeitä päivämääriä

  Haku Lausunnot Päätökset Julkistus
Keskusrahasto 1.–30.10.

1.10.–6.11.

helmikuun alku 27.2.2016
Maakuntarahastot       10.1.–10.2. 10.1.–12.2. huhtikuu huhti-toukokuu

 

 

 

 

Apurahakautta ei ole sidottu kalenterivuoteen. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin.

Työskentelyapurahaa ei yleensä myönnetä, jos rahoitus on olemassa päätösajankohdan jälkeiselle 12 kk:lle.

1.    Tutustu tähän oppaaseen

On tärkeää, että luet ohjeet ajatuksella. Ohjeet muuttuvat vuosittain.
Aloita tästä -luvussa esitellään tiivistetysti tärkeimmät seikat. Osaa asioista käsitellään laajemmin Lue myös - ja Tee hakemus -luvuissa.  Kyseisistä kohdista on linkki asian tarkempaan käsittelyyn.

2.    Laadi hakemus huolellisesti

Kirjaudu Apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä tiedot soveltuvin osin. Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti. Hakemuksen tärkeimmät kohdat ovat työsuunnitelman tiivistelmä ja laajempi työsuunnitelma sekä kuluapurahaa haettaessa tulo- ja menoarvio. Käytä aikaa niiden laatimiseen. Erityisesti työsuunnitelman tiivistelmään kannattaa panostaa. Sen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus.

3.    Muista liitteet

Liitä hakemukseesi kaikki oleellinen, mutta älä paisuta sitä. Et ole hakemassa virkaa, joten nimikirjanotetta tai virkatodistusta ei tarvita. Älä liioin oleta, että arvioija ehtii etsimään lisätietoa verkkolinkkien kautta. Lataa vain ohjeissa pyydettävät liitteet ja muista toimittaa ne yhtenä nippuna hakulomakkeen kanssa.

4.    Palauta hakemus ajallaan

Merkitse kalenteriisi hakuun liittyvät tärkeät päivämäärät ja noudata niitä. Hakemuksen tekemistä ja postittamista ei kannata jättää viime hetkeen. Jos niin kuitenkin kävisi, ota huomioon hakemuksen lähettämistä koskeva ohjeistus esim. postileimasta ja ulkomailta lähettämisestä kohdassa Tee hakemus. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi.

5.    Ohjeista lausunnonantaja ajoissa

Harkitse, tarvitsetko lausuntoja hakemuksesi tueksi. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto määräaikaan mennessä osoitteessa www.skr.fi/lausunnonantaja. Perehdy myös itse lausunnon antamista koskevaan ohjeistukseen kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista.

6.    Tarkista hakemuksen tila

Tarkista hakemuksesi tila Apurahanhakijan verkkopalvelussa kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli tila on ”Vastaanotettu”, hakemus on tullut perille ja ohjattu asiantuntijakäsittelyyn. Mikäli se on tilassa ”Lähetetty”, ota yhteyttä siihen rahastoon (keskusrahasto tai maakuntarahasto), johon olet tehnyt hakemuksen asian selvittämiseksi.

Sivun alkuun

Aloita tästä

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka toteuttaa sääntömääräistä tehtäväänsä vaalia ja kehittää suomalaiskansallista henkistä ja taloudellista viljelyä mm. myöntämällä apurahoja.

Apurahoja myönnetään suomalaisille ja Suomessa asuville tai toimiville henkilöille ja yhteisöille sekä tarkoituksiin, joilla on vahva yhteys suomalaiseen kulttuuriin.

Kulttuurirahastoon tulee vuosittain yli 18 000 apurahahakemusta. Niiden arviointi on mittava urakka, joka toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Tekemällä hakemuksesi huolellisesti voit vaikuttaa ratkaisevasti siihen, menestyykö se vai ei.

Milloin ja miten apurahoja haetaan

Kulttuurirahasto jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. Sekä keskusrahasto että maakuntarahastot jakavat apurahoja ainoastaan kerran vuodessa. Ne tekevät päätöksensä itsenäisesti. Hakuajat ovat

Keskusrahasto        1.30.10.
Maakuntarahastot    10.1.‒10.2.

Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Jos työllä tai hankkeella on valtakunnallinen tai useat maakuntarajat ylittävä tavoite, hakemuksen voi osoittaa ensin keskusrahastoon. Jos työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, kannattaa hakemus osoittaa vain maakuntarahaston hakuun. Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla myös useasta maakuntarahastosta, jos siihen on jokin erityinen peruste. Sitä ei kuitenkaan voi saada kuin yhdestä rahastosta.

Maakuntarahastot tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä ja maakuntaan kohdistuvaa taiteellista tai tieteellistä työtä. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin kannattaa perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esim. Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön.

Hae apurahaa hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella ja toimita hakemus liitteineen myös tulosteena.

Varaa aikaa hakemuksen tekemiseen. Älä jätä sen suunnittelua viime hetkeen.

Sivun alkuun

Milloin saan tietää päätöksen

Keskusrahaston apurahoista päätetään helmikuun alkupäivinä, maakuntarahastojen apurahoista kevään aikana. Saat päätöksestä ilmoituksen sähköpostitse, mikäli annat siihen suostumuksen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston ilmoitukset lähetetään noin viikkoa ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä.

Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan myös kirjallisesti 2‒3 viikkoa ennen apurahojen julkistamista. Vuosijuhlaan kutsuttaville lähetetään kirjeen mukana erillinen kutsu.

Vuosijuhlan jälkeen apurahat julkaistaan Kulttuurirahaston kotisivuilla www.skr.fi/apurahat. Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään 27.2. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä Kulttuurirahaston kotisivuilla www.skr.fi/rahastot.

Sivun alkuun

Kuka voi hakea apurahaa

Apurahaa voi hakea

a)    henkilö yksin omaan työskentelyyn ja/tai hankkeen kuluihin
b)    useammasta henkilöstä koostuva työryhmä ryhmän jäsenten työskentelyyn
        ja/tai hankkeen kuluihin
c)    yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta) hankkeen kuluihin.

Suurin osa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen.

Jos apurahaa haetaan työryhmän jäsenten työskentelyyn, myös hakemuksen allekirjoittajan eli työryhmän vastuuhenkilön tulee olla haettavalla apurahalla työtä tekevä työryhmän jäsen. Työryhmän jäseniksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä, vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle korvaus tehdystä työstä pitää maksaa palkkana (sivukuluineen). Verovapaata apurahaa voidaan myöntää vain tieteelliseen ja taiteelliseen työhön.

Jos yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Yhteisöhakijoiksi sopivia ovat muut kuin julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt. Voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa ei kuitenkaan tueta. Toiminimelle myöntämisen sijaan apuraha myönnetään henkilökohtaisena.

Tieteen tekijät

Apurahat tieteelliseen tutkimukseen haetaan henkilökohtaisesti. Erityisesti väitöskirja- tai pro gradu -työtä tekevän tulee hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksella. Tutkimusryhmän johtaja ei siis voi hakea apurahaa muille. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa henkilökohtaisen hakemuksen tueksi.

Taiteilijat

Yhteistuotannolle ei haeta rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin. Tehkää vain yksi hakemus koko produktiolle kuluineen. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää.

Sivun alkuun

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa

Apurahaa voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat.

Kulttuurielämää tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat, apurahat Tieteen työpajoihin sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. Kärkihanke ja apurahat kotiseututyöhön.

Hankkeella voi olla yhteyksiä myös laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Esim. Kulttuurirahaston omasta aloitteesta toteutettu Myrsky-hanke pyrki auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria taiteen keinoin.

Perusopintoja tuetaan hyvin rajoitetusti (ks. kohta Perusopintoihin myönnettävät apurahat). Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain poikkeuksellisesti.

Kulttuurirahasto rahoittaa vähintään lukuvuoden kestoista post doc -tutkimusta ulkomailla (www.postdocpooli.fi) säätiöiden yhteisen apurahapoolin kautta. Tähän tarkoitukseen ei haeta apurahaa suoraan Kulttuurirahastosta. Lisäksi Kulttuurirahasto on mukana säätiöiden Post Docs in Companies -ohjelmassa (www.podoco.fi), jonka tavoitteena on edistään tohtoreiden työllistymistä yrityksiin ja samalla parantaa Suomen elinkeinoelämän kykyä uudistua pitkäjänteisesti.

Sivun alkuun

Minkälaisia apurahoja myönnetään

Apurahat jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin.

Työskentelyapuraha on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Sen hakemiseksi edellytetään työsuunnitelma, mutta ei yksityiskohtaista tulo- ja menoarviota apurahan tulevasta käytöstä. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa.

Kuluapurahalla katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kulut ja yksittäiset hankinnat kuten soittimet. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio.

Samalla hakemuksella voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja sen edellyttämä laboratoriopalveluiden käyttö tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet ym. tuotantoon liittyvät kulut.

Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. (Poikkeuksena Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus kohdassa Lue myös). Toista työskentelyapurahaa tai työttömyysetuuksia ei myöskään voi nauttia apurahakauden aikana.

Sivun alkuun

Kuinka suurta apurahaa voin hakea

Työskentelyapurahan ”mittayksikkö” on kuukausi. Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa siis työskentelyn kesto, joka tyypillisimmillään on yksi vuosi. Vuoden työskentelyapuraha on 24 000 euroa, paitsi tohtoreille tieteelliseen työskentelyyn 28 000 euroa. (Ks. taulukko kohdassa Haettavan apurahan määrä ja erittely.)

Kuluapuraha lasketaan euroina. Myönnettävät määrät ovat suuruudeltaan muutamasta tuhannesta eurosta jopa yli 200 000 euroon. Yli 100 000 euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia, yli 50 000 euron apurahoja parikymmentä. Kilpailu suurista hankerahoista on erittäin kova. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin Kulttuurirahaston kotisivulla kohdassa Myönnetyt apurahat.

Keskusrahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 3 000 euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista voidaan myöntää myös pienempiä apurahoja.

Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi.

Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti).

Sivun alkuun

Apuraha vai palkka

Kulttuurirahasto tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan.

Apurahasta ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa.

Kulttuurirahasto ei rahoita palkanmaksua tilanteissa, joissa asia voidaan toteuttaa apurahoin. Esim. tutkimusryhmän jäsenten tulee olla apurahansaajia, ts. hakemukseen merkittyjä työryhmän jäseniä. Myös taiteen työryhmien jäsenten esiintymiskorvaukset tulee hakea ilman sivukuluja ja maksaa apurahoina. Palkallista aputyövoimaa sen sijaan ovat tyypillisesti esim. väitöskirjan taittaja tai tutkimusavustaja ja vaikkapa produktiossa vieraileva esiintyjä tai tilausteoksen tekijä.

Sivun alkuun

Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella

Kulttuurirahaston apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen, mutta suuremmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Siinäkin tapauksessa, että Kulttuurirahastolta haetaan ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio.

Kulttuurirahasto ei rahoita pysyväluonteisesti toimintaa. Parhainkin tutkimusryhmä tai festivaali voi saada rahoitusta ainoastaan muutaman vuoden ajalle yhtäjaksoisesti.

Kulttuurirahasto oli yhtenä rahoittajana Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla 2014 -hankkeessa, jonka kokonaiskustannukset nousivat useampaan miljoonaan euroon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle myönnettiin hankkeen eri vaiheissa yli 200 000 euroa.

Sivun alkuun

Kuka hakemukseni arvioi

Keskusrahastossa hakemuksia arvioi n. 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt. Asiantuntijatoimikunnat ehdottavat apurahansaajia hallitukselle, joka päättää apurahoista.

Keskusrahaston hakemukset arvioi siis laaja joukko vapaaehtoisia, jotka edustavat korkeinta asiantuntemusta aloillaan. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain ja sama henkilö kutsutaan tehtävään uudelleen aikaisintaan vuosien päästä.

Maakuntarahastojen apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hakemusten käsittelyssä sovelletaan erittäin tiukkoja esteellisyysperiaatteita. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen.

Kulttuurirahasto kannustaa asiantuntijoita painottamaan harkinnassaan henkilökohtaista näkemystään. Hakijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kielteinen apurahapäätös koskee vain kyseistä vuotta. Seuraavana vuonna päätöksentekoon osallistuvat uudet asiantuntijat.

Asiantuntijoilta ei edellytetä kirjallisia perusteluita. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta.

Sivun alkuun

Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä

Hakuala kertoo Kulttuurirahastolle, minkä alan asiantuntijoiden toivoisit lukevan hakemuksesi. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Kulttuurirahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten.

Taide, taiteen tutkimus, taiteellinen tutkimus…?  
Hakuala ratkaisee, arvioivatko hakemuksesi taiteen vai tieteen piirissä ansioituneet henkilöt.

Sivun alkuun

Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto

Jos löydät Kulttuurirahaston kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, joilla on tarkkaan määritelty tarkoitus, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Tästä saattaa olla hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita.

Sivun alkuun

Millainen on hyvä hakemus

Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty.

 • Apurahaa ei myönnetä siksi, kuka olet, vaan siihen, mitä teet. Usein hakemuksissa keskitytään liikaa omien ansioiden esittelyyn.
 • Jos haet työskentelyapurahaa, laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma.
 • Jos haet kuluapurahaa, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on seikkaperäinen, jäsennelty ja helppolukuinen, eli laadi taulukko, jossa tulo- ja menopuoli ovat yhtä suuret ja desimaalipilkut kohdakkain. Käytä liitteitä, hakulomakkeelle kirjoitettu taulukko ei säilytä muotoaan.
 • Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotantokuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Moni hyvä hanke jää rahoittamatta, kun ulkopuolinen lukija ei pysty hahmottamaan rahan tulevaa käyttöä.
 • Lausunnoilla on merkitystä – erityisesti tieteen hakemuksissa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa.
 • Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mihin tarvitset apurahaa?
 • Kerro, mitä teet. Tittelistä fil. maisteri ei käy ilmi, oletko matemaatikko vai egyptologi.
 • Liitä hakemukseesi kaikki oleelliset liitteet.

Kerro mitä teet. Ole vakuuttava. Ajattele lukijaa.

Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä.

Älä aloita näin: Matti Meikäläinen (mus. lis.) on eräs kansainvälisesti kiinnostavimmista oman ikäluokkansa kehollisuuden hetkellisyyden tutkijoista tässä alati sirpaloituvien arvojen kyllästämässä todellisuudessamme.

Vaan näin: Haen työskentelyapurahaa Philip Glassin musiikkia sisältävän pianokonsertin valmistamiseen.

Sivun alkuun

Lue myös

Tavanomaisten työskentely- ja kuluapurahojen ohella Kulttuurirahastosta on haettavana alla kuvattuja erikseen määriteltyjä apurahoja. Lue myös, mitä on hyvä tietää lausunnoista, mitä työskentelyn vakuuttaminen ja yliopistokorvaus tarkoittavat ja mihin tarkoituksiin rahoitusta ei myönnetä.

Kolmivuotiset apurahat

Voit hakea kolmivuotisella työsuunnitelmalla sekä henkilökohtaista, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettua vuosiapurahaa että kolmivuotista apurahaa. 

Huomaathan, että kolmivuotisia apurahoja myönnetään keskusrahastosta vuosittain vain kolmisenkymmentä eri hakualoille. Maakuntarahastoista niitä voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan.

Mikäli asiantuntijaryhmä puoltaa hakemustasi, mutta ei kolmeksi vuodeksi (niiden rajallisen määrän vuoksi), voit saada vuosiapurahan. Kolmivuotisuudesta ei tällöin ole mainintaa apurahapäätöksessä.

Kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden apurahaa ei haeta keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä ovat sivulla Hakuohjeet.  

Mikäli apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa 10.1.‒10.2.

Sivun alkuun

Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus

Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat  kokopäiväisen jatko-opiskelun.

Tässä tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea Kulttuurirahaston kokovuotista työskentelyapurahaa (24 000 euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa (12 000 euroa) voi hakea 12 kuukaudeksi.

Hakemukseen on hyvä liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta. Apurahan käyttöaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa jälkikäteenkin ottamalla yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon.

Sivun alkuun

Perusopintoihin myönnettävät apurahat

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan 1 000–4 000 euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon kuten Erasmus-ohjelmaan.

Kulttuurirahasto ei tue opintoja siltä osin kuin ne ovat kustannettavissa muun rahoituksen (opintotuki ja asumislisä, opintolaina, Fullbright- tai muu vastaava rahoitus) turvin. Jos kokonaisrahoituksessasi on perusteltu vajaus, esitä hakemuksessasi selkeä tulo- ja menoarvio koko lukuvuoden ajalta.

Sivun alkuun

Keskusrahaston erityisapurahat

Keskusrahastosta haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia-, Taidetta hoitolaitoksiin sekä Tieteen työpaja -apurahat.

Eminentia

Vuosittain jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi 25 000 euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista:

 • tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen
 • tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen
 • aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi.

Eminentia-apuraha mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn.

Apuraha on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa.

Taidetta hoitolaitoksiin

Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne.

Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään edesauttamaan ihmisten tasa-arvoista kohtaamista.
 
Hakemukseen tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, kenen voimin ja kenelle sekä miten kohderyhmä osallistetaan mukaan toimintaan. Tulo- ja menoarvio tulee kuvata erillisessä liitteessä (ellei kyseessä ole pelkästään henkilökohtaisen työskentelyapurahan hakeminen).

Vuonna 2015 jaettiin ensimmäiset Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat
Apurahansaajia oli yli 30, mm. näyttelijä Kati Outinen (muistisairautta käsittelevän esityksen hoitolaitoskiertueen toteuttamiseen 12 000 euroa), mus. maisterit Anna Brummer, Uli Kontu-Korhonen ja Soila Sariola-Lehtinen (sairaala- ja hoivamusiikkityön tekemiseen vastasyntyneiden teho-osastolla, lastenklinikoilla sekä saattohoitokodissa 24 000 euroa) sekä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö (taiteen ja kulttuurin vakiinnuttamiseen osaksi päihdeyksiköiden hoitokulttuuria 90 000 euroa).

Tieteen työpajat

Tieteen työpajat -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen. Kaksivuotisiin monitieteisiin työpajoihin myönnetään 1‒2 apurahaa. Apurahan suuruus on 50 000 euroa vuodessa.

Rahoituksen avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat 10‒20 tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2‒3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi.

Rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko.

Tieteen työpajat -hankkeita esitellään Kulttuurirahaston kotisivuilla www.skr.fi/haettavat-apurahat.

Sivun alkuun

Maakuntarahastojen erityiskohteet

Maakuntarahastoista haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön ja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä Kärkihankkeisiin. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa niiden sivuilla osoitteessa www.skr.fi/rahastot.

Kotiseututyö

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

Maakuntarahastoista myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä kouluille, vaikka hanke voi toteutua koulun tiloissa.

Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin.

Kärkihanke

Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena vähintään 20 000 euron apurahana.

Maakuntarahastoilla voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä osoitteessa www.skr.fi/rahastot.

Osa maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena.

Sivun alkuun

Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista

Lausuntojen merkitys taiteilijauran alkuvaiheessa ja erityisesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työsuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatko-opiskelijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa. Post doc -vaiheessa lausunto on toivottava.

Ohjeista lausunnonantaja antamaan lausunto ensisijaisesti osoitteessa www.skr.fi/lausunnonantaja. Lausunnon antaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista eli henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Kun lausunto annetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia, sen toimittaminen verkossa riittää.

Mikäli lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi antaa lausunnon rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Kun lausunto annetaan rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi, se tulee myös tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa siihen rahastoon, josta apurahaa on haettu.

Saat apurahanhakijan verkkopalvelusta hakemuksellesi tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Jos hän käyttää sitä verkkopalvelussa, lausunto ohjautuu hakemukseesi automaattisesti.

Keskusrahaston haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään 6.11.2015 ja maakuntarahastojen haussa 12.2.2016. Lausunnonantajan verkkopalvelu on avoinna klo 24 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Myös postitse toimitettavat lausunnot on lähetettävä viimeistään edellä mainittuina päivinä. Ulkomailta lausunnon voi tarvittaessa lähettää allekirjoitettuna pdf-tiedostona tai faksilla. Keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.skr.fi/yhteystiedot.

Hakemuksesi ei välity Kulttuurirahastosta lausunnonantajan katsottavaksi. Lausuntoa ei liioin välitetä sinulle katsottavaksi. Edes sitä ei kerrota, onko lausunnonantaja muistanut antaa lupaamansa lausunnon. Jos haluat tietää, millainen lausuntolomake on, käy katsomassa lomaketta Lausunnonantajan verkkopalvelussa.

Sivun alkuun

Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa

Henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin sisältyy apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä, kun vakuuttamisen ehdot täyttyvät. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa  apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta.

Lakisääteiset vakuutusmaksut, kaikkiaan noin 15 % työskentelyapurahan määrästä, sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin (ks. taulukko kohdasta Haettavan apurahan määrä ja erittely). Apurahansaaja huolehtii itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Lisätietoja saat Melan kotisivuilta www.mela.fi sekä ohjeista apurahansaajalle.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäksi noin 200 euron apuraha vapaaehtoiseen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävään henkilövakuutukseen (sis. tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen), joka on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta.

Benefit Advisors Oy:n kautta otettavan vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Lisäapurahaan oikeutetuille alle 60-vuotiaille apurahansaajille toimitetaan ohjeet valmiiksi neuvotellun vakuutusturvan hakemiseksi. Sen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto.

Sivun alkuun

Yliopistokorvaus

Kulttuurirahasto on solminut kaikkien Suomen yliopistojen kanssa puitesopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoilla. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille samanlaiset kullakin laitoksella tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla. Puitesopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan.

Tavanomaisilla perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä.

Tavanomaisista perusedellytyksistä yliopistolle maksettava yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Sitä ei voi hakea erikseen työskentelyapurahan lisäksi. Yliopistokorvauksen suuruus on 1 600 euroa vuodessa. Apurahansaaja huolehtii itse korvauksen maksamisesta yliopistolle tehtyään ensin yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen.

Jos apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse.

Sivun alkuun

Mihin apurahoja ei myönnetä

Apurahoja ei myönnetä

 • palkanlisänä tai kannusteapurahana
 • pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen
 • perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon
 • työharjoitteluun
 • post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta)
 • julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille
 • voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan
 • sosiaalisin perustein.

Sivun alkuun

Tee hakemus

Tee apurahahakemus hakuaikana (keskusrahasto 1.‒30.10., maakuntarahastot 10.1.‒10.2.) verkkopalvelussa www.skr.fi/apurahanhakija. Palvelussa on valittavana vain meneillään olevat haut, ja se on avoinna hakuajan viimeiseen päivään klo 24 asti Suomen aikaa. Huomaa kuitenkin, että hakemuksessa tulee olla viimeisen hakupäivän kotimaan postileima. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeiseen hakupäivään mennessä.

Kirjaudu palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. Täytä lomake huolellisesti niiltä osin kuin se koskee omaa hankettasi. Lisää liitetiedostot. Lähetä hakemus verkkopalvelussa. Tulosta, allekirjoita ja postita hakemus ja liitteet määräaikaan mennessä yhtenä nippuna hakulomakkeessa olevaan osoitteeseen. Keskusrahastolle osoitetun hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13, viimeistään perjantaina 30.10. klo 15.30 mennessä. Myös osa maakuntarahastoista ottaa rahastolleen osoitettuja hakemuksia vastaan toimistossaan viimeiseen hakupäivään saakka.

Lausunnoista on oma ohjeistuksensa.

Kulttuurirahasto hyväksyy jälkikäteen toimitettuina liitteinä ainoastaan hakuajan päättymisen jälkeen myönnetyt todistukset ja väittelyluvat. Keskusrahastossa niitä otetaan vastaan tammikuun loppuun asti. Maakuntarahastojen osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan ko. maakuntarahastoon.

Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. Käsiteltäväksi ei myöskään oteta hakemuksia, jotka on tehty vain verkkopalvelussa.

Jos olet alaikäinen, tarvitset kaikkien huoltajiesi allekirjoitukset hakemukseen.

Ota huomioon oman paikkakuntasi postin aukioloajat ja huolehdi, että saat postileiman.

Sivun alkuun

Hakemuksen kieli

Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä, mutta itse hakemus ja siihen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä tulee laatia suomeksi (paitsi silloin, kun hakijan äidinkieli ei ole suomi). Lomakkeeseen kirjoitettavaa muutamien sanojen mittaista hakemuksen aihetta toivotaan kuitenkin suomeksi kaikilta hakijoilta.

Sivun alkuun

Hakemuksen rakenne

Verkkopalvelussa oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista:
Hakemus, Hakija, Apuraha, Työsuunnitelma, Ansiot, Muu rahoitus, Liitteet, Sitoumus, Lähetys.

Täytettyäsi hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Täytä lomake soveltuvin osin, jokaiseen kenttään ei siis ole pakko kirjoittaa.

Hakemusta ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja täydennettävissä lähettämishetkeen asti.   

Ilmoita hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä verkkopalvelun kautta. Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy Hakemus-sivulta. Toiminnon kautta voit myös muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen.

Voit esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa ja tulostamisessa tarvittavan Adobe Reader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä.

Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan siinä rahastossa, josta apurahaa haetaan. Katso keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse (tekninentuki[at]skr.fi).

Sivun alkuun

Hakija

Hakijana voi olla henkilö yksin, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä tai yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan.
 
Hakiessasi apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastoon sekä tarvittaessa eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita työryhmän kokoonpano (tieteellistä tai taiteellista työtä hankkeessa tekevät henkilöt) hakemuksessa.

Henkilöiden ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti.

Sivun alkuun

Apuraha

Apuraha-sivulla pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, hakemuksen aihe, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus ja nimikkorahasto.

Merkitse työn suorituspaikka, jos kyseessä on yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Mikäli kuulut tutkimusryhmään, ilmoita tutkimusryhmän johtajan nimi.

Luettele henkilöt (1-3), joilta pyydät lausunnon. (Lisätietoja lausunnoista kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista.)

Hakemuksen ala

Valitse tarjolla olevista hakualoista se, jonka alan asiantuntijoiden haluat arvioivan hakemuksen. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Tarvittaessa perustele valintasi ja tarjoa vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelmasi tiivistelmän alussa.

Muutamia huomioita alavalintoihin liittyen:

Valitse luettelosta Tieteen ja taiteen perusopinnot, jos suoritat perusopintoja (esim. pro gradu). Mikäli olet taiteen opiskelija ja haet apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, valitse kuitenkin oma taiteenalasi.

Valitse luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala, jos haet apurahaa tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen, yleistajuisten tietokirjojen tai muiden julkaisujen kirjoittamiseen tai maakuntarahastoista haettavaan kotiseututyöhön (esim. historia, perinnetiede tai jokin taiteen aloista).

Valitse kuvataiteen aloista

Maalaustaide
Maalaustaiteen työskentelyapurahat. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat.

Kuvanveisto, grafiikka
Työskentelyapurahat kuvanveiston, taidegrafiikan ja ympäristötaiteen aloille. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat.

Sarjakuvataide
Kaikki sarjakuvataiteen hakemukset.

Muut kuvataiteen alueet
Työskentelyapurahat muille aloille kuten performanssi, mediataide, tila-aika-taide, valo- tai äänitaide. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Valokuvataiteilijoita pyydetään valitsemaan alaksi Valokuvataide. Tekstiili-, lasi- ja keramiikkataiteilijoiden hakemukset kuuluvat ryhmään Muotoilu ja taidekäsityö.

Näyttelyt ja tapahtumat
Kuluapurahat näyttelyille, tapahtumille, festivaaleille, yhteisöille, gallerioille ja instituutioille. Ryhmään ei kuulu taiteilijoiden henkilökohtaiset työskentelyapurahat. Mikäli haet sekä työskentely- että kuluapurahaa, yhdistä kuluapuraha samaan hakemukseen työskentelyapurahan kanssa ja valitse jokin edellä mainituista kuvataiteen ryhmistä. Näyttelyt ja tapahtumat -ryhmä on tarkoitettu erityisesti työryhmille ja yhteisöille.

Valitse säveltaiteiden aloista

Kansanmusiikki, rytmimusiikki
Jazzin, kansanmusiikin ja rytmimusiikin alalla toimivat instrumentalistit, laulajat, säveltäjät ja kokoonpanot. Ryhmään kuuluvat lisäksi em. musiikinalojen pienimuotoiset konserttisarjat ja tapahtumat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien tapahtumien tai konserttisarjojen järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri.

Klassinen laulu
Klassinen laulu, lauluyhtyeet, kuorojen perustoiminta ja matka-apurahat sekä kuoronjohtajat. Apurahat, jotka liittyvät festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri.

Solistit
Klassisen musiikin instrumentalistit, kamarimusiikkikokoonpanot ja pienimuotoiset konserttisarjat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien kokoonpanojen ja orkestereiden toimintaan tai festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri.

Festivaalit, ooppera ja orkesteri
Suuret kokoonpanot, orkesterit, oopperaproduktiot, konserttisarjat, festivaalit jne. musiikinalasta riippumatta. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti yhteisöille (yhdistykset, osuuskunnat jne.).

Säveltäjät, kapellimestarit
Klassisen musiikin säveltäjien ja kapellimestarien työskentely- ja kuluapurahat sekä sävellystilaukset. Kuoronjohtajien hakemuksen pyydetään osoittamaan ryhmään Klassinen laulu.

Sivun alkuun

Hakemuksen aihe

Merkitse hakemuksen aihe suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Aiheesta tulee käydä ilmi, mistä hakemuksessa on kysymys. Esim. soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen ei ole riittävä. Instrumentti tulee mainita.

Esimerkkejä

 • maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen
 • ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa
 • keramiikkauunin hankintaan
 • kirjalliseen työskentelyyn
 • kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen
 • marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu –työhön

Hakemuksen aihe ei ole yhtä kuin työsi nimi. Siis näin: retrospektiivisen näyttelyn järjestämiseen. Ei näin: Kohtaamisia ajassa ja tilassa.

Haettavan apurahan määrä ja erittely

Haettavan apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon, poikkeuksena työskentelyapurahat, jolloin tulo- ja menoarviota ei tarvitse laatia.

Henkilökohtaisen kokovuotisen työskentelyapurahan määrä on 24 000 euroa, eli 2 000 euroa kuukaudessa. Tohtoreilla kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on 28 000 euroa. Vähintään neljän kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset. Tavanomaiseksi kuluksi katsotaan myös yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus (ks. kohta Yliopistokorvaus).

Vakuutusmaksuja (n. 15 %) ja edellä kuvattuja tavanomaisia kuluja (vuosiapurahasta korkeintaan 4 000 euroon asti) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Työskentelyapuraha seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn):

kk kk
12 24 000 (28 000) 6 12 000 (14 000)
11 22 000 (25 500) 5 10 000 (11 500)
10 20 000 (23 500) 4 8 000 (9 500)
9 18 000 (21 000) 3 6 500 (7 000)
8 16 000 (18 500) 2 4 000 (5 000)
7 14 000 (16 500)    

Apuraha voidaan myöntää tohtoritasoisena vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille (keskusrahaston haussa toimitettava paperikopiona tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta).

Taulukon mukainen apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen päätoimiseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta lukuunottamatta Kulttuurirahasto rahoittaa ensisijaisesti kokopäiväistä työskentelyä.

Jos haet kuluapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä seuraavasti:

TYÖSKENTELY

 • Työskentelyapurahalla tarkoitetaan edellä esitetyn taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta.

KULUT

 • Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti.
 • Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteen aloilla erityisesti nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat.
 • Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen.
 • Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria.

Henkilökohtainen työskentelyapuraha (myös kolmivuotinen) myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tästä poikkeuksena on kohdassa Lue myös kuvattu Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus.

Merkittäviä kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. Yhteisöille voidaan myöntää myös useampivuotisia apurahoja. Ilmoita vuosittaiset kustannukset hakemuksessa hankkeen koko kestoajalta.

Apurahalla tehtävän työn kesto

Merkitse hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika täysinä kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta.

Merkitse työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa neljä kuukautta tai enemmän. Merkitse se hakemukseen vaikka työskentely olisi kausittaista ja/tai osa-aikaista. Tämä auttaa laskemaan myös työryhmän työskentelyyn haettavan apurahan määrän.

Älä merkitse kestoa, jos haet apurahaa vain kuluihin tai yhteisölle.

Tämä hakemuksen kohta on tarkoitettu Myel-vakuutettavan työskentelyn kartoittamiseen.

Esimerkki
Työryhmässäsi on neljä henkilöä, joista kaksi tekee taiteellista työtä vuoden pituisessa hankkeessasi 4 kk (à 8 000 euroa), yksi 2 kk (4 000 euroa) ja yksi osa-aikaisesti 2 kk (2 000 euroa). Hakemukseen merkittävä työskentelyn kesto on tällöin 12 kk ja haettavan työskentelyapurahan määrä 22 000 euroa.

Nimikkorahastot

Suomen Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo tänä vuonna jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla www.skr.fi/nimikkorahastot.

Nimikkorahastot jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista.

Jos löydät kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, joilla on tarkasti määritelty tarkoitus (esim. Raija Hellsten-Laineen rahasto tukee naispuolisten novellistien tai lyyrikoiden työskentelyä ulkomailla), kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Siitä saattaa olla sinulle hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita.

Jos hakemasi apurahan määrä on suurempi kuin nimikkorahaston jakosumma, nimikkorahastoa ei ole syytä mainita.

Hakulomakkeessa olevasta luettelosta voit valita korkeintaan kolme nimikkorahastoa. Muita sopivia käyttötarkoitukseltaan rajattuja vaihtoehtoja voit mainita työsuunnitelman tiivistelmässä.

Keskusrahaston hakulomakkeessa on lueteltuna vain sellaisia nimikkorahastoja, joilla on hoitokunta. Se käsittelee nimikkorahastolle soveltuvat hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä apurahoista. Muut keskusrahaston jakovuoroiset nimikkorahastot löydät Kulttuurirahaston kotisivuilta.

Maakuntarahastojen hakulomakkeessa on lueteltuina kaikki rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot.

Sivun alkuun

Työsuunnitelma ja sen tiivistelmä

Kerro hakemuksessa (työsuunnitelman tiivistelmässä) lyhyesti ja yleistajuisesti, mihin tarkoitukseen haet apurahaa ja miten ja missä aikataulussa toteutat suunnitelmasi. Jos mahdollista kerro myös miksi rahoituksen saaminen on tärkeää ja miksi juuri sinä (tai työryhmä tai yhteisö) voit toteuttaa tämän hankkeen. Vakuuta faktoilla ja visioilla.

Hakemuslomakkeessa annettu tila on rajallinen (6 000 merkkiä välilyönteineen). Voit seurata tilan täyttymistä Esikatselu-toiminnon avulla. Suosittelemme suunnitelman kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla ja valmiin tekstin kopioimista hakemuksessa olevaan tilaan.

Laajemman työsuunnitelman, korkeintaan 6 sivua (sivumäärä ei sisällä sisällys- ja lähdeluetteloa), voit esittää erillisessä liitteessä. Jos työskentelykielesi on englanti, voit liittää työsuunnitelman englanninkielisenä. Itse hakemus ja siihen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä tulee kuitenkin laatia suomeksi (paitsi silloin, kun hakijan äidinkieli ei ole suomi).

Työsuunnitelmassa tulee kuvata

 • työn tausta, tavoite ja merkitys
 • suorituspaikka
 • tämänhetkinen vaihe
 • toteuttamissuunnitelma
 • tulo- ja menoarvio*
 • aikataulu.

*Tulo- ja menoarvio voi olla osa työsuunnitelmaa, mutta on suositeltavaa antaa se erillisenä liitteenä. Sitä ei tarvitse laatia ollenkaan, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn.

Mikäli työsuunnitelma mahtuu kokonaisuudessaan lomakkeessa annettuun tilaan, sitä ei tarvitse oheistaa erillisenä liitteenä.

Älä käytä työsuunnitelman tiivistelmässä taulukoita tai pitkiä luetteloita. Ne menettävät helposti muotonsa ja vievät kohtuuttomasti tilaa.

Kiinnitä erityistä huomiota kieliasuun ja ymmärrettävyyteen. Asiantuntija ei välttämättä ole juuri sinun erityisosaamisesi asiantuntija, siksi yleistajuisuus on tärkeää. Kannattaa luetuttaa työsuunnitelmaa kollegoilla, tiivistelmää jopa asiaa tuntemattomalla naapurilla. Väännä rautalangasta mitä aiot tehdä. Innoita lukija.

Lue Aloita tästä

Sivun alkuun

Ansiot

Ansioluettelo tai CV on annettava erillisenä liitteenä. Nosta siitä enintään kuusi hankettasi tukevaa ansiota ja merkitse ne hakemukseen. Toimi samoin julkaisujen kanssa. Annettu tila on rajallinen ja edellyttää asian tiivistämistä.

Työryhmän ansioiksi sopivat vain haettavalla apurahalla hankkeessa työskentelevien ryhmän jäsenten ansiot.

Yhteisöltä pyydetään Ansiot-sivulla yhteisön aiemman toiminnan tiivistä esittelyä.

Sivun alkuun

Muu rahoitus

Luettele hakemuksessa aiemmin saamasi tai työryhmän tai yhteisön aiemmin saamat enintään kuusi apurahaa kolmelta viime vuodelta. Jos haet apurahaa työryhmälle, voit luetella sekä työryhmän yhdessä saamat aiemmat apurahat että yksittäisten työryhmän jäsenten henkilökohtaiset apurahat.

Ilmoita hakemuksessa mahdollisesti vireillä olevat hakemukset samaan tai muuhun tarkoitukseen. Ilmoita myös asemasi tohtorikoulutettavana eli onko tohtorikoulutettavan tehtäväsi kokonaan tai osittain rahoitettu ja mille ajalle rahoitus on tarkoitettu. Kerro myös, onko hakemus palkalliseen tehtävään vireillä.

Kokopäiväiseen työskentelyyn myönnettävä apuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä (myös palkallinen tohtorikoulutettavan tehtävä katsotaan ansiotyöksi). Jos kuitenkin suunnittelet tai tiedät tekeväsi enemmän kuin 25 % kokopäiväisestä apurahatyöhön käytettävästä työajasta ansiotyötä, merkitse hakemukseen, että olet työsuhteessa apurahakauden aikana, kirjoita lisäselvitys tilanteesta työsuunnitelmaasi ja suhteuta hakemasi työskentelyapurahan määrä apurahatyöhön käytettävään työaikaan. Ks. kohdat Haettavan apurahan määrä ja erittely ja Apurahalla tehtävän työn kesto.

Hakemusten käsittelyn aikana muualta vastaavaan tarkoitukseen saadusta rahoituksesta (esim. toinen apuraha, palkka tai aikuiskoulutustuki) ja palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä on ilmoitettava välittömästi hakijan verkkopalvelun kautta. Ilmoittamatta jättäminen voi johtaa myönnetyn apurahan peruuttamiseen tai sen määrän tarkistamiseen. Verkkopalvelun kautta voit myös tarvittaessa muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen.

Yleensä Suomen Kulttuurirahasto ei myönnä apurahaa hakijalle, jos hänellä on jo olemassa koko päätösajankohdan jälkeiselle 12 kk:lle rahoitus siihen työhön, johon apurahaa haetaan.

Työskentelyapurahaa vastaavaa rahoitusta ei voi käyttää samanaikaisesti apurahan kanssa.

Muista ilmoittaa muualta saamasi rahoitus.

Sivun alkuun

Liitteet

Toimita hakemuksen liitteet yhdessä hakemuksen kanssa lomakkeessa olevaan osoitteeseen hakuajan päättymiseen mennessä sekä hakemukseen ladattuina liitetiedostoina että allekirjoitetun paperitulosteen mukana. (Ks. lausuntojen viimeinen toimituspäivä kohdasta Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista.) Hakemuksia arvioidaan verkossa ja paperilla, joten on tärkeää, että kaikki liitteet löytyvät molemmin tavoin. Kulttuurirahasto ei palauta liitteitä.

Lausunnonantaja jättää lausunnot Lausunnonantajan verkkopalveluun erikseen omilla tunnuksillaan. Vapaamuotoisesti annettuja lausuntoja ei skannata Kulttuurirahastossa verkkohakemusten liitteiksi.

Hakemukseen tulee sisältyä alla luetellut liitteet soveltuvin osin. Kaikki liitteet eivät siis ole kaikille pakollisia.

 • työsuunnitelma (tätä ei tarvita erillisenä liitteenä, jos asia mahtuu kokonaisuudessaan työsuunnitelman tiivistelmälle tarkoitettuun tilaan hakemuksessa)
 • tulo- ja menoarvio (tätä ei tarvita, jos apurahaa haetaan vain henkilökohtaiseen työskentelyyn)
 • ansioluettelo tai curriculum vitae (2-3 henkilön työryhmässä kaikilta ryhmän jäseniltä, yli 3 henkilön työryhmässä vastuuhenkilöltä tai hänen lisäkseen 1-2 keskeiseltä henkilöltä)
 • perusopintojen opinnäytetyön tekijöiltä opintosuoritusote (esim. WebOodista tmv. saatava)
 • jatko-opiskelijoilta opintosuoritusote (esim. WebOodista tmv. saatava) ja kopio tutkintotodistuksesta tai kopiot haettavan apurahan kannalta oleellisista todistuksista (kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja)
 • post doc –vaiheessa kopio tutkintotodistuksesta tai väittelylupa
 • visuaalisen alan taiteilijoilla kuvia töistä paperikuvakopioina (1-5 kpl) ja mahdollinen linkki sähköiseen portfolioon, ensisijaisesti ei paksuja esittelykansioita eikä digitaalisia tallenteita
 • yhteisöillä viimeinen hyväksytty tilinpäätös (tuloslaskelma ja tase ilman liitteitä sekä tilintarkastuskertomus, ei paksua vuosikertomusta)
 • yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot (Taidetta hoitolaitoksiin -apurahan hakijat)

Älä nido/liitä papereita toisiinsa (hakemukset menevät siten pienempään tilaan).

Jos olet saanut Kulttuurirahastosta aiemmin rahoitusta hankkeellesi, muista päivittää työsuunnitelma ja selvittää hankkeen edistymistä.

Liitteitä pyydetään ensisijaisesti pdf-tiedostoina. Järjestelmä ottaa vastaan myös tiedostomuodot .txt .rtf  .doc .docx .xls .xlsx .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif .tiff. Yksittäisen liitteen koko voi olla korkeintaan 3 MB.

Kaikki hakemuksen liitteet tulee toimittaa yhdessä hakemuksen kanssa määräaikaan mennessä. Sen jälkeen saapuneita hakemuksia ja liitteitä tai erikseen lähetettyjä liitteitä ei voida ottaa huomioon. Poikkeuksen muodostavat todistukset ja väittelyluvat, jotka on myönnetty hakuajan umpeuduttua. Ne voidaan toimittaa paperikopiona keskusrahaston haussa tammikuun loppuun mennessä. Maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta.

Sivun alkuun

Sitoumus

Suomen Kulttuurirahasto edellyttää, että sitoudut noudattamaan hakemisen yhteydessä annettuja ohjeita, ilmoittamaan Kulttuurirahastolle hakemusten käsittelyn aikana muualta saamastasi vastaavasta rahoituksesta ja toimimaan esittämäsi suunnitelman mukaan. Kulttuurirahasto edellyttää myös, että sitoudut apurahansaajan ohjeisiin, mikäli apuraha myönnetään. Ohjeet apurahan saaneille ovat osoitteessa www.skr.fi/apurahansaaja.

Sitoumuksen lisäksi Kulttuurirahasto edellyttää, että vakuutat hakemuksessa antamasi tiedot oikeiksi ja annat suostumuksesi luovuttamiesi tietojen ja asiakirjojen käyttöön hakemusten arviointi- ja päätösprosessissa. Rahasto edellyttää myös, että hyväksyt sen, että tieto myönnettävästä apurahasta voidaan ilmoittaa muille rahoittajatahoille (säätiöt, taidetoimikunnat ymv.) ennen julkistamista päällekkäisten myöntöjen välttämiseksi.

Apurahasta tulee antaa selvitys verkossa sen käyttämisen jälkeen (vuoden kuluessa apurahan loppuun maksamisesta).

Sivun alkuun

Lähetys

Osa hakemuksessa pyydettävistä tiedoista on pakollisia. Mikäli hakemus on puutteellinen, palvelu estää hakemuksen lähettämisen, kunnes puutteelliset tiedot on korjattu.

Lähetettyäsi hakemuksen esikatsele, tulosta ja allekirjoita se. Tulosta myös lataamasi liitteet. Jos vielä tässä vaiheessa (hakemuksen ollessa ”Lähetetty”-tilassa) huomaat korjattavaa, voit peruuttaa hakemuksen, muokata sitä ja lähettää sen uudestaan. Tulosta ja allekirjoita viimeisin versio hakemuksestasi ja toimita se hakulomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Kun olet postittanut hakemuksen, ja se on vastaanotettu, hakemuksen muokkaaminen verkkopalvelussa ei ole enää mahdollista lukuun ottamatta Hakemus-sivulta avautuvia toimintoja (lisätietoja kohdasta Hakemuksen rakenne).

Tarkista hakemuksesi tila verkkopalvelussa kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli tila on ”Vastaanotettu”, hakemus on tullut perille ja ohjattu asiantuntijakäsittelyyn. Mikäli se on tilassa ”Lähetetty”, ota yhteyttä asian selvittämiseksi.

Tee ja lue hakemuksesi niin huolellisesti, että se on varmasti valmis, kun toimitat sen hakulomakkeessa olevaan Kulttuurirahaston osoitteeseen. Aiemmin lähetettyjen hakemusten korvaaminen uusilla hakemuksilla kuormittaa toimistoa kohtuuttomasti ja voi myös johtaa virhetulkintoihin hakemusten käsittelyssä.

Sivun alkuun