Mullankaivajat-hankkeen tavoitteena on tarjota koululaisille ja lukiolaisille tilaisuus osallistua arkeologiseen tutkimukseen kotiseudullaan, ja siten lisätä oppilaiden kiinnostusta tieteellisiin menetelmiin, oman lähialueen menneisyyteen ja historiaan yleensä. Arkeologinen työskentely sopii myös erinomaisesti uuden opetussuunnitelman mukaiseen ilmiöoppimiseen ja opiskeluun koulun ulkopuolella.

Mullankaivajat-apurahaa voivat hakea arkeologit, näiden muodostamat työryhmät tai kulttuuriperinnön alan rekisteröidyt yhteisöt, kuten esimerkiksi museot tai arkeologiset seurat. Yksittäisen hankkeen vetäjänä tulee toimia vähintään maisterin tutkinnon suorittanut arkeologi, jolla on mielellään kokemusta yhteisöarkeologisista hankkeista ja/tai yleisökaivauksista. Työryhmää voi täydentää muilla jäsenillä tarpeen mukaan, esim. pedagogisen osaamisen vahvistamiseksi. Hankkeen vetäjä vastaa yhteistyöstä kouluihin, jotka eivät siis voi toimia hankkeen hakija- tai vastuutahona.

Yhden apurahan suuruus voi olla 5 000–30 000 euroa ja hankkeita rahoitetaan 5–10 vuosittain. Päätökset myönnöistä julkistettiin tammikuussa 2018. Hankkeet voivat alkaa apurahapäätöksen jälkeen ja päättyä viimeistään kevätlukukauden 2019 päättyessä.

Hankkeita arvioitaessa painotetaan seuraavia kriteereitä:

  • opetuksellisen sisällön laatu etukäteisvalmistelun, työskentelyjakson sekä jälkitöiden osalta
  • hankkeen arkeologinen relevanssi ja kiinnostavuus
  • yhteisöarkeologinen ymmärrys hankkeessa
  • viestinnän suunnitelmallisuus hankkeeseen osallistujille ja laajalle yleisölle

Lue hakuohjeet täältä.

Kulttuurirahasto järjesti hakuun liittyen seminaarin yhteisöarkeologiasta Helsingin yliopiston Porthaniassa 29.9.2017. Linkin seminaarin Youtube-videotallenteeseen löydät  täältä.