Tieteen työpajat -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen.

Kaksivuotisiin monitieteen työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa. Apurahan suuruus on 50 000 euroa vuodessa.

Rahoituksen avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat 10-20 tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi.

Rahoitusta voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko.

Hakuohjeisiin