Pohjois-Pohjanmaan rahasto jakoi 20. toukokuuta 2016 Hailuodon nuorisoseurantalossa järjestetyssä vuosijuhlassaan apurahoina 520 000 euroa. Juhlassa jaettiin ennätykselliset 57 apurahaa.

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahaston vuosijuhlaa vietettiin 20. toukokuuta Hailuodon nuorisoseurantalossa. Juhlapuheen Kotikonnuilla piti toimitusjohtaja Leena Vuotovesi Iin Micropolis Oy:stä. Juhlan musiikista vastasivat hailuotolainen iPad-lastenorkesteri sekä Kaisamarja Stöckell ja Kari Blomster. Vuosijuhlassa julkistettiin Kulttuurirahaston taidelahjoituksena hailuotolaisen ympäristötaiteilija Anni Rapinojan teos Työtoverina Hirvi, Jänis ja Rusakko (2015) sarjasta Luonnonvalot sekä valokuvaaja Aki Roukalan Hailuoto-kirja.

Apurahat

Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto vastaanotti tänä vuonna 729 hakemusta, mikä on hieman enemmän kuin viime vuonna. Hakemusten yhteisarvo oli yli 12 miljoonaa euroa, mikä ylitti viime vuoden arvon yli miljoonalla eurolla. Myönnettyjen 57 apurahan yhteissumma oli 520 000 euroa.

Kokovuotisia työskentelyapurahoja väitöskirjatyöhön (24 000 euroa) myönnettiin tänä vuonna neljä. Koulukapellimestari, musiikkikasvattaja Norma Ilmolalle myönnettiin apuraha uuden kanteleen prototyypin suunnitteluun ja valmistamiseen. Uudentyyppistä nykysirkusta puolestaan edustaa M.A. Ilona Jäntin, medianomi Inkeri Jäntin ja medianomi Riku Miettusen hanke, jossa valmistetaan tilalähtöinen sirkusteos Oulun Ruskon kaatopaikan metallijätepihalle. Kulttuurirahasto tuki myös medianomi (AMK) Antti J. Leinosen Perämeren rannikon hiipuvaa ammattikalastuskulttuuria dokumentoivaa valokuvausprojektia sekä Oulunsuun Nuorisoseuran yhteydessä toimivaa Polakkarit-kansantanssiryhmää.

Tieteellistä tutkimusta Kulttuurirahasto tuki myöntämällä apurahan muun muassa FM Maria Julkulle Oulun linnan valtapoliittista ja sosiokulttuurista merkitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, KM Helena Parkkilalle pohjoissuomalaisissa lastensuojeluyksiköissä asuvien tyttöjen väkivallan ja kuulumisen kokemuksia käsittelevään väitöstutkimukseen sekä FM Pinja Pikkuhookanalle perinnöllisyystieteen menetelmien kehittämistä käsittelevään väitöskirjatyöhön.

Painopisteensä mukaisesti Kulttuurirahasto tuki merkittävästi lastenkulttuuria. Apurahoja myönnettiin muun muassa lapsille suunnatun interaktiivisen taideteoksen valmistamiseen, teatteriesitykseen sekä erilaisiin lapsille ja nuorille suunnattuihin työpajoihin ja kursseihin. Kotiseututyön apurahoina myönnettiin rahoitusta Kuusamon kotiseutuhistoriaan liittyvän kuvamateriaalin digitointiin ja arkistointiin sekä perinneteoksen valmistamiseen Ylivieskan Pylvään kylän alueelle.

Kärkihankkeisiin myönnettiin yhteensä 40 000 euroa. ArsLiminka ry sai 20 000 euron apuhan liminkalaisen laulutaiteilija Abraham Ojanperän elämästä kertovan oopperan toteuttamiseen. Filosofian tohtori Anna Liisa Ruotsalainen työryhmineen sai kasvitieteellisessä puutarhassa pidettävän, ala- ja yläkouluikäisille kohdistetun elämyksellisen oppimisen projektin toteuttamiseen 20 000 euroa.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan rahaston asiamies Jari Sivonen etunimi.sukunimi@skr.fi
Pohjois-Pohjanmaan rahaston sihteeri Jetta Liukkonen etunimi.sukunimi@skr.fi