Kulttuuriviikko, leikkipäivä ja Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston lasten vuosijuhla 10.-15.10.2016

Lastenkulttuuriviikko    

Maanantaina 10.10.2016 alkaa Vaasan 1.–3.–luokkalaisille suunnattu kulttuuriviikko. Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahaa työryhmälle Sonja Backlund, Paula Blåfield ja Alli Alho kulttuuriviikon järjestämiseen Vaasassa. Työ-ryhmä toteuttaa kulttuuriviikon Vaasan kaupungin Kulttuurikeskuksen kanssa. Lasten Kulttuuriviikko on koko Vaasan laajuinen, teemallinen, viikon mittainen tapahtuma. Sisältö muodostuu koulupäivien aikana tapahtuvista työpajoista, joita ohjaavat ammat-titaiteilijat ja eri kulttuurilaitosten edustajat yhteistyössä opettajien kanssa.

Lasten Kulttuuriviikon tavoite on tarjota lapsille mahdollisuus nähdä ja itse osallistua heille suunnattuun toimintaan ja esityksiin sekä vahvistaa heidän kulttuurista perustaansa. Kulttuuriviikon tarjonnassa tuodaan esiin myös vaasalaista lastenkulttuu-riosaamista ja pyritään parantamaan luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä myös jatkossa yhteistyössä koulujen kanssa. Tavoitteena on ennen kaikkea tuoda kulttuuri lähelle lapsen arkea ja tuoda kouluopetukseen uusia työkaluja erilaisten oppimiskokemusten tueksi.

Kulttuuriviikon teemana on keskiaika. Mukaan kulttuuriviikkoon on lähtenyt 45 innokasta ryhmää, jotka taiteilijoiden ohjaamina työstävät tulevaisuuden kulttuuria useista eri taideaineista. Kukin ryhmä on saanut valita mieluisimman toteutustavan tarjolla olevista taideaineista. Kulttuuriviikon lopuksi kootaan kaikki mahdolliset konkreettiset esitykset ja teokset näytille Leikkiminen sallittu – Leken tillåts –Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston lasten vuosijuhlaan, johon niitä voi tulla ihastelemaan lauantaina 15.10 kello 12.00 – 16.00 koko perheen kanssa.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston lasten vuosijuhla 15.10.

Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston lasten vuosijuhla: Leikkiminen sallittu – Leken tillåts, pidetään lauantaina 15.10.2016, kello 12.00-16.00, Kulttuuritalo Fannyssa, Vaasassa.

Lastenjuhlassa on tarjolla teatteriesityksiä, työpajoja, seikkailurata, ilmapalloja, kahvio sekä Kulttuuriviikon taideteosten näyttelyitä sekä esityksiä. Juhlaan osallistuminen ei maksa mitään ja kaiken ikäisille löytyy mielekästä tekemistä, hauskaa yhdessä oloa ja mieleenpainuvia elämyksiä.

Leikkiminen sallittu – Leken tillåts -lasten vuosijuhlaa järjestää Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahasto yhdessä paikallisten leikkilähettien ja Vaasan Kulttuuritoimen kanssa. Juhlan esiintyjissä ja työpajanpitäjissä nähdään Etelä-Pohjanmaan Kulttuurirahaston apurahoittamia toimijoita, Kulttuuritalo Fannyn väkeä sekä Suomen Kulttuurirahaston tukemaa pirkanmaalaista Kulttuuriosuuskunta Uulua.

Lastenjuhlat aloitetaan Nina Vanan tähdittämällä Prinssi Anjoviksen seikkailu –pop up paperinukke teatteriesityksellä kello 12.00. Kello 15.00 on vuorossa lisää teatteria, kun seinäjokelaisen Kulttuuriosuuskunta KoHon Joku aivan MUU! –teatteriesitys ilahduttaa yleisöä.

Työpajoissa voi sukeltaa pohjoisten alkuperäiskansojen musiikkiin – kokeilla erilaisia heidän erilaisia soittimiaan sekä tutustua musiikkiperinteisiinsä Kulttuuriosuuskunta Uulun  mukanaan kokeiltavaksi ja ihailtavaksi tuomien erilaisten harvinaisten soitti-mien, kuten Pow-wow rummun, kurkiharpun  sekä Nares-juh:n myötä. Musiikkia voi tehdä monin eritavoin. Dateron Digilo –työpajassa voi kokeilla musiikin säveltämistä iPadilla. TaiKon:n työpajassa pääsee kokeilemaan liikettä ja sirkustelua Fannyn peili-salissa. Korsholms 4H tarjoaa mahdollisuuden askarrella kierrätysmateriaalista omissa kerhotiloissaan Fanny talon yläkerrassa. Lisäksi leikkilähettien mukana tulee Terho-kerhoistakin tuttuja ”mummuja ja paappoja” mukaan leikkimään ja loruttelemaan. Vaasan partiotyttöjen Emot vastaavat kahviotoiminnasta. Myös Wildlife Vaasan luon-toaiheisia lyhyt elokuvia näytetään valkokankaalla.

Koko Suomi Leikkii leikkilähetit Anna Granlund ja Emma Granholm luotsaavat seik-kailurataa läpi Fanny talon ja jakavat totta kai lastenjuhlaan kuuluvia ilmapalloja. Leikkiminen sallittu – Leken tillåts on maksuton lastenjuhla, johon toivomme kaikkien tulevan iloisin mielin leikkimään ja nauttimaan lauantai-iltapäivän juhlasta.

Leikkiminen sallittu – Leken tillåts -tapahtuma on samalla osa 13.10.2016 vietettävän leikkipäivän ohjelmistoa. Leikkipäivää vietetään ympäri Suomen ja leikkipäivään kytkeytyviä lähialueen tapahtumia voi seurata leikkipäivän tapahtumakalenterista. Leik-kipäivän tapahtumia on järjestämässä Koko Suomi leikkii -hanke yhdessä eri paikallisten toimijoiden kanssa. Koko suomi leikkii on Suomen Kulttuurirahaston käynnistämä ja rahoittama kolmevuotinen (2014–2016) suurhanke, joka innostaa kaikenikäi-siä suomalaisia leikkimään.