Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahaston 57. vuosijuhlassa perjantaina 13.5. jaetaan rahaston vuoden 2016 apurahat.

Hakemuksia vastaanotettiin määräaikaan mennessä yhteensä 550, joiden yhteissumma oli n. 8,6 miljoonaa euroa. Hakijoiden joukosta työskentely- tai kuluapurahan sai 40 hakijaa tai hakijayhteisöä. Lisäksi hakemuksetta myönnettiin Schildtin palkinto sekä 14 opintostipendiä Oy Wilh. Schauman Ab:n rahastosta. Juhlassa esiintyivät Vox Aurea -kuoro sekä tanssija Anne-Maarit Kinnunen.

Schildtin palkinto, 15 000 €, jaetaan joka toinen vuosi. Tänä vuonna se myönnettiin professori Taina Rantaselle ansioistaan kansanterveyden ja gerontologian alan tutkimuksen ja koulutuksen kehittäjänä. Vuosijuhlassa professori Rantanen piti juhlaesitelmän otsikolla Aktiivisena vanheneminen – muutakin kuin liikuntaa.

Kärkihankkeita nimettiin kaksi, joille molemmille myönnettiin apurahana 30 000 euroa. Keski-Suomen rahaston Kärkihankkeet ovat Ari Hyyryläinen ja Ba -työryhmän Tarinateatterilla tiedonmuodostukseen maahanmuuttajatyöstä -hanke sekä Äänekoski Jazz ry:n Keitelejazz-festivaali 2016.

Vuosijuhlassa myönnettiin kaikkiaan 11 kokovuotista työskentelyapurahaa. Niistä tieteen alueille jaettiin kahdeksan ja taiteen alueille kolme apurahaa. Väitöskirjatyöhön kokovuotisen apurahan (24 000 euroa) saivat Janne Fagerlund, Piia Jäntti, Veera Koskinen, Tiina Piilola, Sanni Pöysä ja Ilmo Räisänen. Lisäksi jaettiin kokovuotiset työskentelyapurahat väitöksen jälkeiseen tutkimukseen (28 000 euroa) Tuomas Laine-Frigrenille ja Petra Vaskolle. Taiteelliseen työskentelyyn kokovuotisen työskentelyapurahan (24 000 euroa) saivat Jouni Salo, Henrik Sandås ja Kristian Venäläinen.

Edellisten lisäksi Keski-Suomen rahasto jakoi viisi puolivuotista apurahaa (12 000 euroa) taiteelliseen työskentelyyn. Apurahan saivat Maija Hakala, Johanna Ketola, Elli Pulkkinen, Olli-Pekka Tennilä ja Aaro Vuotila.

Apurahat ja opintostipendit rahoitetaan yleisrahaston ja nimikkorahastojen tuotoista niiden tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Tänä vuonna yleisrahastosta jaettiin 273 500 euroa ja jakovuorossa olevista 14 nimikkorahastosta yhteensä 277 500 euroa. Suurimmat nimikkorahastojen osuudet maksettiin Elsa ja Frans Marpion rahastosta (36 000 euroa), Päiviö Hetemäen rahastosta (32 000 euroa) ja Keskisuomalaisen rahastosta (30 500 euroa).

Vuonna 1958 perustettu Keski-Suomen rahasto on vanhin Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastoista. Suomen Kulttuurirahasto on merkittävä yksityinen kulttuuria tukeva säätiö, jonka omaisuus on karttunut yksityisten ja yhteisöjen tekemien lahjoitusten turvin. Toiminnallisesti Suomen Kulttuurirahasto jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon.

Lisätiedot
Asiamies Antti Niskanen, etunimi.sukunimi@skr.fi