Apurahasumma kasvoi yli 400 000 euroon. Kärkihankeapurahat myönnettiin musiikille.

Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto vietti 53. vuosijuhlaansa Ylivieskatalo Akustiikassa 10.4.2016. Apurahan sai 52 apurahansaajaa. Apurahojen ja kulttuuripalkinnon yhteissumma kohosi 404 000 euroon.

Vuosijuhlassa Kulttuuripalkinnolla palkittiin professori Aila-Leena Matthies ”kansalaislähtöisen sosiaalityön kehittäjänä”.

Apurahoja jaettiin laajasti eri taiteen- ja tieteenaloille. Vuoden 2016 kärkihankeapurahoja myönnettiin kaksi ja molemmat musiikkialan hankkeisiin. 20 000 euron apurahalla Robert Hagnäs ja Wentus Blues Band järjestävät yhtyeen 30-vuotisjuhlatapahtuman Kokkolassa kesällä 2016. Toisen 20 000 euron apurahan sai Kokkolan Talviharmonikka ry Suomi 100 vuotta juhlafestivaalin järjestämiseen vuonna 2017.

Chydenius-Instituutin Kannatusyhdistys ry sai apurahan Anders Chydeniuksen koottujen teosten sähköiseen versioon. Kansanmusiikki-instituutti ry:n apurahalla tuetaan Tallari-yhtyeen 30-vuotisjuhlavuoden konsertti-toimintaa. Niin ikään rahasto myönsi tukea Kokkolan Oopperayhdistyksen oopperatuotantoon ja Lohtajan Kirkkomusiikkijuhlien kehittämistyöhön.

Apurahahakemuksia tuli tänä vuonna yhteensä 250 (vuonna 2015 yhteensä 264). Hoitokunnan tavoitteena oli jakaa tuntuvia, toteutuksen ja työskentelyn turvaavia apurahoja ja pitää samanaikaisesti huolta moniarvoisesta kulttuurin edistämisestä. Apurahojen keskisuuruus oli n 7600 euroa ja apurahan saajien lukumäärä laski hieman edellisvuodesta (56 vuonna 2015). Hakemuksista hyväksyttiin 21 %. Tieteen osuus myönnetyistä apurahoista oli hieman vajaa neljännes. Taiteen apurahoja myönnettiin tänäkin vuonna eniten säveltaiteisiin.

Useita työskentelyapurahoja tieteeseen ja taiteeseen

Kokovuotisia 24 000 euron työskentelyapurahoja myönnettiin kolme. Taiteessa ne saivat keraamikko Merja Pohjonen taiteelliseen työskentelyyn kolmannen vuoden apurahana ja kuvanveistäjä Kaija Kontulainen taiteelliseen työskentelyyn. Tieteessä kokovuotisella apurahalla tuetaan Minna Maunumäen yliopistokoulutuksen arviointia koskevaa väitöskirjatyötä.

Puolivuotisin väitöskirja-apurahoin tuetaan Davide Bergnan, Johanna Kutunivan ja Merja Pikkaraisen työskentelyä. Pasi Saarimäen Viljo S. Määttälää ja hänen ammatillisia yhteistyöverkostojaan koskevaa tutkimusta tuetaan myös puolen vuoden apurahalla. Visuaalisissa taiteissa puolivuotisen työskentelytuen saivat valokuvataiteilija Tina Jokitalo ja kuvataiteilija Aki Koskinen.

Lisäksi rahasto myönsi useita lyhyempiä työskentelyapurahoja taiteen ja tieteen harjoittamiseen.

Vuosijuhlassa esiintyivät apurahan saajat

Ylivieskassa vietetty vuosijuhla alkoi Wentus Blues Band Duon tahdittamana. Vuosijuhlapuheen tänä vuonna piti fil. maisteri, kirjailija, tutkija ja kääntäjä Virpi Hämeen-Anttila. Juhlassa kuultiin musiikkiesitykset myös kansanmusiikkiyhtye Bordunalta ja vanhan musiikin lauluyhtye Singet Ensembleltä. Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahaston kulttuuripalkinto myönnettiin professori Aila-Leena Matthiesille. Keski-Pohjanmaan rahaston kulttuuripalkinnon ja apurahat jakoivat rahaston hoitokunnan puheenjohtaja Eino Laukka ja asiamies Mika Virkkala sihteeri Piia Hietasen avustamana.

Lisätietoja

Asiamies Mika Virkkala
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Pohjanmaan rahasto
etunimi.sukunimi@skr.fi