Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahaston 54. vuosijuhlaa vietettiin tiistaina 17.5.2016 Mikkelissä.

Apurahojen hakukierroksella Rahasto vastaanotti 359 määräaikaan mennessä tullutta hakemusta. Apurahoja myönnettiin yhteensä 57 ja palkintoja kaksi. Lisäksi maakuntarahasto varasi neljään myöhemmin jaettavaan Rantasalmi-opintostipendiin yhteensä 3 500 euroa. Etelä-Savon Kulttuurirahaston 10 000 euron kulttuuripalkinto luovutettiin toiminnanjohtaja, konsuli Tuomas Hoikkalalle. Vuoden 2016 Rantasalmi-palkinto, arvoltaan 20 000 euroa, luovutettiin puolestaan Kontiotuote Oy:lle. Maakunnallinen 40 000 euron Kärkihanke-apuraha myönnettiin kasvatust. tohtori Liisa Karlssonille ja työryhmälle. Vuoden 2016 jakokierroksen kokonaissumma kohosi 678 000 euroon.

Taiteen osuus apurahoista oli 51 % ja tieteen 48 %. Taiteen aloista eniten tukea saivat kuvataiteet (36 %), valo- ja elokuvataide (14 %) ja kirjallisuus (12 %). Tieteen apurahoja jaettiin eniten kasvatustieteelle ja opetusalalle (44 %), maatalous- ja metsätieteisiin (22 %) sekä yhteiskuntatieteisiin (13 %). Naisten osuus apurahansaajista oli 70 %. Kilpailu apurahoista oli tällä kierroksella kovempi kuin aiempina vuosina. Viime vuonna apurahan sain noin 23 % hakijoista, nyt vain noin 15 %.

Apurahojen keskisuuruus oli tänä vuonna 11 000 euroaeli yli 5 000 euroa vuoden 2015 keskijakoa suurempi.

Taidekoto – taide- ja kulttuuritoiminta kotouttamisen tukena  

Etelä-Savon rahasto julkisti vuosijuhlassaan kevään aikana käynnistetyn TaideKoto-hankkeensa. Hanke on suunnattu Pertunmaalla, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä sijaitseviin vastaanottokeskuksiin ja sen tavoitteena on tutustuttaa keskusten asukkaat taide- ja kulttuuritoiminnan avulla suomalaiseen kulttuuriin ja eteläsavolaiseen elämänmenoon. Asukkaille on tarjolla mm. käsitöitä, tanssia, improvisaatio- ja nukketeatteria, musiikkia sekä kuvataiteita. Toiminta räätälöidään hankkeeseen osallistuvien keskusten asukaskuntien mukaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Taide- ja kulttuuritoiminnan käytännön toteutuksesta vastaavat eteläsavolaiset eri alojen ammattitaiteilijat.  Mukana ovat:
-    näyttelijä Risto Kopperi ja työryhmä Leevi Heinonen ja Tuuli Anikari (teatteri),
-    tanssitaiteilija Carmen Rodergas ja Tanssikoulu La Carmencita (tanssitaide, monitaide)
-    Studio Wäkewä ja kuvataiteilijat Anna Siiriäinen ja Kirsimaria Törönen-Ripatti
-    Nukketeatteri Reaktori ja Aapo Repo
-    Matti Makkonen ja työryhmä
-    Taito Itä-Suomen käsityökoulut

Hanke toteutetaan vuoden 2016 aikana ja sitä koordinoi Kirsimaria Törönen-Ripatti Studio Wäkevästä.
 
Kärkihankkeena kotoutuminen taidolla ja taiteella

Etelä-Savon rahaston Kärkihanke-apuraha, 40 000 euroa, myönnettiin kasvatust. tohtori Liisa Karlssonille ja työryhmälle Kotoutuminen taidolla ja taiteella –hankkeen toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamisaika on 2016-2017. Tiedettä ja taidetta yhdistävän hankkeen tavoitteena on suunnitella, kehittää ja tarjota uudenlaisiaja monimuotoisia kielen oppimista ja osallisuutta tukevia opiskelumahdollisuuksia turvapaikanhakijoille ja maahanmuuttajille. Taiteen ja taitojen lisäksi toiminnassa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologian (tvt) sekä leikin keinoja. Työpajatyöskentelyä ja kerhotoimintaa pyritään kehittämään sellaisiksi, että niitä voidaan käyttää vapaaehtoistoiminnassa jatkossa.

Työpaja- ja kerhotoiminnan suunnittelevat ja toteuttavat Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen lastentarhanopettajiksi, luokanopettajiksi ja aineenopettajiksi opiskelevat yhdessä yliopiston opettajien ja professorien kanssa. Lisäksi kampuksen opinnäytetyöntekijät (kandidaattityö, pro gradu -työ) tekevät tutkimusta siitä, miten toiminta soveltuu tarkoitukseensa.

Hankkeen kehittämis- ja tutkimustoiminnasta kootaan nettisuvut ja valmistetaan myös julkaisu. Niissä esitellään erilaisia työpaja- ja kerhotoimintamalleja, joita voi hyödyntää kolmannella sektorilla sekä varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa että aikuiskoulutuksessa. Lisäksi kurssitetut turvapaikanhakijat saavat aineistoa, jonka avulla he voivat opettaa oppimaansa niille, jotka eivät osallistuneet pajatyöskentelyyn. Hankkeen tuloksista tehdään kiertävä näyttely.
Kokovuotisia apurahoja seitsemän, puolivuotisia yksitoista

Kokovuotisia henkilökohtaiseen työskentelyyn tarkoitettuja apurahoja myönnettiin viidelle jatko-opiskelijalle väitöskirjatyötä varten. Apurahan saivat kasvatust. maisteri Pekka Hytinkoski, valtiot. maisteri Anne-Maria Hytönen, kasvatust. maisteri Erja Kilpeläinen, fil. maisteri Saara Nissinen sekä fil. lis. Jukka Selin. Taiteen kokovuotiset menivät nukketeatteritaiteilija Katja Kähköselle sekä tanssitait. maisteri Kira Riikoselle.

Vähintään kuuden kuukauden työskentelyapurahat jakautuivat melko tasaisesti tieteen ja taiteen kesken. Taiteen kaikki kuusi apurahaa menivät kuvataiteisiin tieteen puolivuotisten jakautuessa kasvatustieteen, maa-, metsä- ja ympäristötieteiden sekä lääketieteen kesken.

Lisätietoja
Asiamies Päivikki Eskelinen-Rönkä, etunimi.sukunimi@skr.fi